www.tarihtekerrurdenibarettir.tr.gg www.kizlarnedenevdekalirlar.tr.gg www.yaallyanon.tr.gg www.cekgityuregimuzaklara.tr.gg

ANA SAYFA
ARAYIŞ
KIYAMET ALAMETLERİ
ŞEYTANIN EVLATLARI
DÜNYA BİR ÇARŞIDIR
CEHENNEM EHLİ VE AZABI
BU DüNYA, BU NESiL HER YÖNDEN, HER CİHETTEN KIYAMET ALAMETi
Bizim hayatımız yalan ulan! Bizim hayatımız yalan!
Söylenen başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir dabbe çıkarırız; o da, insanların bizim ayetlerimize inanmadıklarını kesin bir bilgiyle insanlara söyler.
HÜKÜM ALLAH’INDIR EY LANETLENMİŞLER!
E-KİTAP
ziyaretçiler

Cehennem ateşi ve azabı

 

Cehennem ateşi, ALLAH’ın kâfirler, münafıklar ve bazı isyancı kimseler için hazırladığı azap ve cezalandırma yurdudur.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, ALLAH’IN kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. Sadakallahül-Azıym.

 [Tahrim Suresi, 6. ayet]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o kâfirler için hazırlanmıştır. Sadakallahül-Azıym.

[Bakara Suresi, 24.ayet]

 

Kıyamet gününde cehennem mahşer yerine yetmiş bin halatı çeken görevli yetmişer bin melek tarafından çekilip getirilecektir.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Cehennem açık bir şekilde gösterildiği zaman. Sadakallahül-Azıym.

[Naziat Suresi, 36. ayet]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Cehennem ateşi uzak mesafeden kendilerini görünce, onun öfkelenişini[ müthiş kaynamasını] ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun [cehennemin] dar bir yerine atıldıkları zaman, oracıkta yok oluvermeyi isterler. Onlara şöyle denir: bugün yalnız bir defa yok olmayı istemeyin; aksine birçok defalar yok olmayı isteyin. Sadakallahül-Azıym.

[Furkan suresi, 12,13,14. ayetler]

 

Cehennem ateşi 7 tabakadan ibarettir. Her bir tabaka azabının şiddeti bakımından diğerinden oldukça farklıdır. Hiçbiri ötekisine uymaz. Her bir tabakanın da amellerine ve inkârlarına göre adamları vardır.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Muhakkak cehennem, onların hepsine vaat edilen yerdir. Cehennemin 7 kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup ayrılmıştır. Sadakallahül-Azıym.

[Hicr Suresi, 43,44. ayetler]

 

Cehennem tabakaların veya cehennem kapıların isimlerini sayalım. Şöyle ki: Cehennem, Leza, Hutame, Saiyr, Sakar, Cahiym, Haviye. Kuran bize bu tabakalara girecek olanların hangi amelleri yüzünden gireceklerini de açıklamıştır. Kuran bize, cehennem tabakasının kâfirler için hazırlanan bir yer olduğunu açıklamaktadır.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Biz cehennemi kâfirlere bir konak olarak hazırladık. Sadakallahül-Azıym.

[Kehf Suresi, 102. ayet]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. O küfredenler bölük halinde cehenneme sürülür. Sadakallahül-Azıym.

[Zümer Suresi, 71. ayet]

 

ALLAH’ın kendilerine verdiği ve umut var oldukları şeylerde şükretmeyenler, başlarına gelen felaket ve musibetlere sabretmeyenler Leza tabakasına gireceklerdir. Bu kimseler kendilerine farz kılınan mala ait hakkı da engelleyen ve haktan yüz çeviren kimselerdir. İşte bunlar için Leza tabakası hazırlanmıştır.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki, o cehennem alevlenen bir ateştir. Derileri kavurup soyar. Yüz çevirip geri dönen, servet toplayıp yığan kimseyi kendine çağırır. Gerçekten insan, pek hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir. Sadakallahül-Azıym.

[Mearic suresi, 15,16,17,18,19,20,21,22. ayetler]

 

Hutame tabakasına girecek olanlar Nemmam olanlar ile gıybet ehli olanlardır. Nemmam demek, söz taşıyan, ona buna laf yetiştiren, kavgaları kızıştırıp tutuşturanlar, dedikoducular demektir. Gıybet ise kişinin aleyhinde konuşup dedikodu yapan demektir. Bir de mal biriktirip kasalarını dolduran ve fakat bu mallara ait olan zekât haklarını vermeyenlerdir.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve sonu sayıp durmuştu. O, malının kendisini ebedi kılacağını zanneder. Hayır, ant olsun ki o, Hutame’ye atılacaktır. Hutame’nin ne olduğunu bilir misin? ALLAH’IN tutuşturulmuş, yandıkça tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir. Onlar bu ateşin içinde uzatılmış sütunlara bağlanmışlar ve o vaziyette o ateş üzerlerine kapatılmıştır. Sadakallahül-Azıym.

[Hümeze Suresi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9. ayetler]

 

Saiyr tabakası öldükten sonra dirilmeyi ve hesaba çekilmeyi inkâr edenler içindir.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Onlar üstelik kıyameti yalan saydılar. Biz ise, kıyameti inkâr edenler için Saiyr’i[alevli bir ateş] hazırladık. Sadakallahül-Azıym.

[Furkan Suresi, 11. ayet]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Ve onlara alevli ateş [Saiyr] azabını hazırladık. Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü dönüştür. Sadakallahül-Azıym.

[Mülk Suresi, 5,6. ayet]

 

Sakar tabakasına girecek olanların ne tür amel sahibi olduklarını Kuran bize anlatmaktadır.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Günahkârlara: sizi sakar denilen şu yakıcı ateşe sokan nedir? Diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar da şöyle cevap verirler: biz namaz kılanlardan değildik yoksulu doyurmuyorduk, batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk, ceza gününü de yalan sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi, çattı. Artık şu şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyle iken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi hala öğütten yüz çeviriyorlar? Sadakallahül-Azıym.

[Müddesir Suresi, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51. ayetler]

 

Cahiym tabakasına girecek olanlar ise, dünyada iken kibir ve gurura kapılıp kendilerini herkesten üstün kabul edenler olacaktır.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. ALLAH zebanilere emreder: tutun onu! Cahiym denen cehennemin ortasına sürükleyin! Sonra başına azap olarak kaynar su dökün! Ve deyin ki: tat bakalım. Hani sen kendince üstündün, şerefliydin! İşte bu, şüphelenip durduğunuz şeydir. Sadakallahül-Azıym.

 [Duhan Suresi, 47,48,49,50. ayetler]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Ama gerçekleri yalanlayıcı sapıklara ise, ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır! Ve onun sonu Cahiym’e [cehenneme] atılmaktır. Sadakallahül-Azıym.

[Vakıa Suresi, 92,93,94. ayetler]

 

Haviye tabakası, cehennemin en alt tabakasıdır. Münafıklar [yani ikiyüzlü, araya nifak sokanlar. Fitne karlar. Sözünde durmayan, yalan söyleyen, hıyanet edenler. Görünüşte Müslüman olup hakikatte kâfir ve düşman olanlar] burada azap göreceklerdir. ALLAH şöyle buyuruyor:

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Ameli yeğni- hafif olana gelince, işte onun anası[yeri, yurdu] Haviye’dir. Nedir o Haviye bilir misin? Kızgın ateş! Sadakallahül-Azıym.

[Karia Suresi, 8,9,10,11. ayetler]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Şüphesiz münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Sadakallahül-Azıym.

[Nisa Suresi, 145. ayet]

 

Buraların sıcaklığına ve derinliğine gelince, harareti hiç dayanılamayacak ve tarif edilemeyecek manada şiddetlidir, anlatılamaz. Derinliğinin ise haddi yoktur. Hazreti Ömer Radıyallahu Anh’ın da dediği gibi buraların kamçıları da demirdendir.

 

Cehennemin ısısına gelince: Ahmed bin Hanbel ve sünen sahipleri Ebu Hureyre Radıyallahu Anh’dan rivayet ediyorlar. Hâkim de bunun sahih olduğunu belirtiyor. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh demiş ki, Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz şöyle buyurdu:

“Sizin dünyada yakmakta olduğunuz şu ateşin ısısı, cehennem ateşinin hararetinin 70 derecesinden sadece bir derecesidir.” Orada bulunan sahabe: “Ey ALLAH’ın Resulü! Yemin ederiz ki, dünyadaki bu ateşin harareti bile yeterli gelir” deyince, Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki: “Cehennem ateşi dünya ateşinden hararet ve ısı derecesi bakımından 99 defa güçlü bir derecede üstün kılınmıştır.”

[İmam Tirmizi, Sıfat-u Cehennem, 1.bab, 2589. hadis.)

 

İmam Malik ve İmam Tirmizi Ebu Hureyre Radıyallahu Anh’dan rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh diyor ki; Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz şöyle buyurdu: “Cehennem ateşi kızarana kadar, ateşi 1000 yıl daha yakıldı, daha sonra ateş beyazlanana, kor haline gelene dek 1000 yıl daha yakıldı, daha sonra tam kararana kadar bu ateş 1000 yıl daha yakıldı ve o şimdi tam bir zifiri karanlık ateş halindedir.”

[İmam Tirmizi, Sıfat-u Cehennem, 8. bab, 2591.ayet]

 

Buhari, Müslim ve Tirmizi Ebu Hureyre Radıyallahu Anh’dan rivayet ediyorlar, demiş ki Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz:  “Cehennem ateşi Rabbine şikâyette bulunarak dedi ki: ‘Rabbim! Benim ateşim için için kendi kendini yiyip tüketmektedir.’ Bunun üzerine Rabbi ona, biri kışın ve diğeri de yazın olmak üzere iki defa nefes alıp vermesine izin verdi. Dünyada sizi yaz mevsiminde aşırı sıcaklıktan bunaltan sıcaktan çok daha şiddetli bir sıcaktır, kışın da o dondurucu soğuktan sizin buz kesilmesine sebep olacak soğuktan da daha soğuk bir nefestir.”

 

Bismillahirrahmanirrahiym. De ki: cehennem ateşi daha sıcaktır. Sadakallahül-Azıym.

[Tevbe Suresi, 81. ayet]

 

İmam Tirmizi, Uteybe bin Gazvan’dan rivayet ediyor. Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz şöyle buyurdu:

“Şüphesiz büyük bir kaya parçası cehennemin kenarından içeriye atıldı, tam 70 yıldır taş dibe doğru inmekte ve halen şu anda yerine ulaşmış değildir.”

[Tirmizi, Sıfat-u Cehennem, 2575.hadis.]

 

Müslim Ebu Hureyre Radıyallahu Anh’daen rivayet ediyor. Demiş ki; “Biz ALLAH Resulü’nün yanında oturuyorduk. Derken bu sırada bir ses işitildi. Bunun üzerine Aleyhisselatu Vesselam efendimiz: ‘Bu ses nedir? Biliyor musunuz?’ diye sordu. Biz de, ‘En iyisini ALLAH ve Resulü bilir’ dedik. Buyurdu ki: ‘İşittiğiniz bu gürültü sesi, cehennemin içine atılan bir taş olup, tam 70 yıldan beri dibe doğru inmekteydi, işte tam şu anda ateşin içine düştü, cehennemin dibine ulaştı, siz de onun gürültü sesini duydunuz.’

[Müslim, Cennet, 2844. hadis.)

 

Yine İmam Tirmizi Ebu Said Hudri Radıyallahu Anh’dan rivayet ediyor. Ebu Said Hudri Radıyallahu Anh demiş ki; Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz şöyle buyurdu:

 

“Veyl, cehennemde bir vadinin adıdır. Kâfir olan bir kimse buraya atılır ama 40 yılda onun dibine ulaşamaz.”

[İmam Tirmizi, Tefsir-ul Kur’an, 3164. hadis.)

 

 

 

Cehennem ehli ve azabı

 

Cehennem ehli olanların üzerine mahşer yerinde cehennem ateşi onlar üzerine yuvarlanıp gelir ve onları yakalayıp cehenneme sürükler. Bu sürüklenenlerden kimisi zincirlere vurularak, bukağılarla zebaniler kendilerini cehenneme sürükleyip götürürler.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. O küfredenler, bölük halinde cehenneme sürülür. Sadakallahül-Azıym.

[Zümer Suresi, 71. ayet]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Boyunlarına demir halkalar ve zincirler olduğu halde, sıcak suya sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır. Sadakallahül-Azıym.

[Mümin Suresi, 71,72. ayetler]

 

Cehenneme kimisi guruplar halinde ve kimisi de ikişerli olarak sevk olunacaklardır.

Bismillahirrahmanirrahiym. O gün günahkârların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. Onların gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş bürümektedir. Sadakallahül-Azıym.

[İbrahim Suresi, 49,50. ayetler]

 

Kimileri de teker teker alınıp cehennem ateşine atılacaklardır.

Bismillahirrahmanirrahiym.  Suçlular, simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Sadakallahül-Azıym.

[Rahman Suresi, 41. ayet]

 

Sert ve katı tavırlı acımasız melekler onları böylece perçemlerinden, ayaklarından yakalayıp, onları dürerler, sonra da cehennem ateşinin içine atarlar.

 

Bismillahirrahmanirrahiym.  Onu yakalayın da, ellerini boynuna bağlayın; sonra alevli ateşe atın onu. Sadakallahül-Azıym.

[Hakka Suresi, 30,31. ayetler]

 

Rivayete göre, cehennemliklerin boynuna takılan o ateşten halkalardan sadece bir tanesi dünyaya düşse, dünyayı ve içindekileri birlikte yakıverir.

 

Cehennem ateşinde görevli olan meleklerin kalplerinde ALLAH, zerre ağırlığınca acıma hissi yaratmamıştır. Bu bakımdan onlar oldukça acımasızdırlar. ALLAH onları yarattığı günden bu yana yüzleri ve suratları hep asıktır, asla gülme nedir bilmezler.

 

Bismillahirrahmanirrahiym.  O cehennemin başında, acımasız, güçlü, ALLAH’IN kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. Sadakallahül-Azıym.

[Tahrim Suresi, 6. ayet]

 

Ellerinde demirden sopalar ve kamçılar vardır. Bununla cehennem ateşine atılanları döverler. Yani cehennemlikler ateşe atıldıktan sonra oradan çıkma girişiminde bulunacaklardır. Çünkü ateş alevleri öylesine yükselecek ki, neredeyse oradan çıkacak konuma gelirler ve bu durumda her çıkma girişimlerinde melekler ellerindeki kamçılarla onları döverek tekrar ateşe sokarlar. Bu durum yıllarca böyle devam eder, ta ki onlar cehennemin dibine düşene dek sürer ve bu azap da böyle devam eder.

 

Bismillahirrahmanirrahiym.  Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir! Bununla, karınlarının içindeki organlar ve derileri eritilecektir! Bir de onlar için demirden kamçılar vardır! Sadakallahül-Azıym.

[Hac Suresi, 19,20,21. ayetler]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Yoldan çıkanlar ise, onların varacakları yer ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde geri çevrilirler ve kendilerine: “yalandır deyip durduğunuz cehennem azabını tadın!” denir. Sadakallahül-Azıym.

[Secde Suresi, 20. ayet]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Izdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde, oraya geri döndürülürler ve ‘tadın azabı!’ denilir. Sadakallahül-Azıym.

[Hac Suresi, 22. ayet]

 

Onların cehennemdeki durumu budur. Onların yiyecekleri, içecekleri ve giysileri ise hepsi azaptır. işte onların da açıklamaları şöyledir. Önce giysileri nelerden ibaret olacak, onu bir görelim. Aslında cehennemliklerin cehennemde giyecekleri elbiseler, cehennem ateşinde kızdırılmış bakır levhalardan oluşacaktır.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Şu iki gurup, rableri hakkında çekişen iki hasımdır: imdi, inkâr edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir. Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir. Bununla, karınlarının içindeki organlar ve derileri eritilecektir. Bir de onlar için demir kamçılar vardır. Sadakallahül-Azıym.

[Hac Suresi, 19,20,21.ayetler]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Onların gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş bürümektedir. Sadakallahül-Azıym.

[İbrahim Suresi, 50. ayet]

 

Cehennem ehlinin yiyeceklerine gelince, onların cehennemdeki yiyecekleri zakkumdur, deve dikenidir.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Şüphesiz zakkum ağacı günahkârların yemeğidir. O, karınlarda maden eriyiği gibi, suyun kaynaması gibi kaynar. Sadakallahül-Azıym.

[Duhan Suresi, 43,44,45,46. ayetler]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Şimdi, ziyafet olarak, cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu[zakkumu] zalimler için bir fitne[imtihan] kıldık. Zira o, cehennemin dibinde bitip yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Cehennemdekiler ondan yerler. Sadakallahül-Azıym.

[Saffat Suresi, 62,63,64,65,66. ayetler]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Sonra siz ey sapıklar, yalancılar! Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarını ondan dolduracaksınız. Sadakallahül-Azıym.

[Vakıa Suresi, 51,52,53. ayetler]

 

İmam Tirmizi İbn-i Abbas Radıyallahu Anh’dan rivayet ediyor. Demiş ki; Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz şöyle buyurdu: “Eğer, zakkumdan sadece bir tek damla dünyaya düşseydi, dünya ehlinin tüm yiyeceklerini, hayatını bozar zehir ederdi. Bir de gıdası, yiyeceği sadece zakkumdan ibaret olanların halini düşünün, acaba nasıl olabilecek ki!”

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur, o ise ne besler ne de açlığı giderir. Sadakallahül-Azıym.

[Ğaşiye Suresi, 6,7. ayetler]

 

Cehennem ehlinin içecekleri ise, kaynar su ve irindir.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Onlar cehennem ile kaynar su arasında dolaşır dururlar. Sadakallahül-Azıym.

[Rahman Suresi, 44. ayet]

 

İrin olayına gelince bu, cehennem ateşinde yananların bedenlerinden akan kan ile karışık maddedir ki, irin demektir. Cehennemliklerin vücudundan akıp giden bu pis ve murdar olan şeyler bir yerde birikir ve cehennemlikler de gelip buradan içerler. Çünkü onlar açlıkla azap olundukları gibi bununla da azap görürler. Açlıkları öyle bir noktaya gelecek ki, yiyecek diye imdat isteyeceklerdir. Onların imdat çığlıklarına zakkum ve deve dikeniyle karşılık verilecektir. O kadar acıkmışlardır ki, yiyecek bir başka şey olmadığından bu şeyleri yemek zorunda bırakılacaklardır. Bunları yerlerken lokmalar boğazlarında düğümlenecek ve kolay bir şekilde boğazlarından geçmeyecektir.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Hiç şüphesiz bizim nezdimizde onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verecek bir azap vardır. Sadakallahül-Azıym.

[Müzzemmil Suresi, 12,13. ayetler]

 

Bu şeyleri yiyince bu defa susuzluk hissedecekler ve su isteyeceklerdir. Boğazlarından geçmeyen lokmanın geçebilmesi için dünyada iken nasıl bunun üzerine su içiyorlar idiyse, orada bunu deneyeceklerdir. Onların bu isteğine kaynar su verilerek veya irin getirilerek karşılık verilecektir. İçmek için sunulan şeyi, aşırı susuzluktan ötürü ağızlarına götürdüklerinde güya bununla susuzluklarını giderecekler veya düğümlenen boğazlarının açılmasını sağlayacaklar ama ne çare. Çünkü ağza yaklaştırılan ve yüze yakın gelen bu kaynar su veya irin aşırı kaynar oluşundan ötürü o kişinin yüzünün derisinden parçaların kopup o suyun içerisine düştüğünü göreceklerdir.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Biz zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan imdat diyecek olsalar imdatlarına, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri. Sadakallahül-Azıym.

[Kehf Suresi, 29. ayet]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Ardından da o inatçı zorbaya cehennem vardır, kendisine irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak, fakat boğazından geçiremeyecek ve ona her yandan ölüm gelecek, oysa o ölecek değildir ki azaptan kurtulsun. Bundan ötede şiddetli bir azap da vardır. Sadakallahül-Azıym.

[İbrahim Suresi, 16,17. ayetler]

 

Cehennemlik olan kişi cehennemde kaynar sudan veya irinden içince, boğazından aşağıya inmeye başladığı zaman tüm iç organlarını, bağırsaklarını paramparça kılacaktır, yakıp kavuracaktır.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Hiç bu ateşte baki kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Sadakallahül-Azıym.

[Muhammed Suresi, 15. ayet]

 

İşte onların içeceği budur. Üzerlerine dökülünce onları paramparça hale getirecek bir su.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir. Bununla, karınlarının içindeki organlar ve derileri eritilecektir. Bir de onlar için demir kamçılar vardır. Sadakallahül-Azıym.

[Hac Suresi, 19,20,21. ayetler]

 

Tirmizi Ebu Hureyre Radıyallahu Anh’dan rivayet ediyor. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh demiş ki, ALLAH Resulü Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdu:

“Şüphesiz başlarının üzerinden kaynar su dökülecektir. Böylece kaynar su ta iç organlarına işleyerek karın-mide boşluğuna ulaşacak, ne gibi iç organları varsa tamamını silip götürerek ta ayaklarından dışarı çıkacaktır. İşte Sahr yani eritme denen olay budur. Sonra organlar yine eski haline döndürülecektir.”

 

Kâfirler cehenneme girdiklerinde, gördükleri azaba dayanabilmeleri için bedenleri öylesine irileştirilip büyütülecektir ki, iki omuzu arasındaki mesafe üç günlük bir yol mesafesi kadar olacaktır. Azı dişi ise adeta dağ büyüklüğünde olacak, derisi ise kalınlığı da yetmiş zira kalınlığında olacaktır. Nitekim yine imam Tirmizi ve Ebu Müslim rivayet ediyorlar. Rivayete göre Ebu Hureyre Radıyallahu Anh demiş ki; ALLAH Resulü Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurmuştur:

 

“Kâfirin azı dişi Uhud Dağı gibidir. Derisinin kalınlığı ise üç günlük yol mesafesindedir. Ne zaman ki derileri iyice eriyip yok olur, ALLAH onun yerine başka bir deri getirir.”

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Şüphesiz ayetlerimizi inkâr edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız; onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar! ALLAH daima üstün ve hâkimdir. Sadakallahül-Azıym.

[Nisa Suresi, 56. ayet]

 

Cehennem ateş cehennemlikleri çepeçevre; önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, üstlerinden ve altlarından tümüyle kuşatacaktır.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Ateş üzerlerine kapatılmıştır. Sadakallahül-Azıym.

[Hümeze Suresi, 8. ayet]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Biz zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Sadakallahül-Azıym.

[Kehf Suresi, 29. ayet]

 

Tirmizi Ebu Said Hudri Radıyallahu Anh’dan rivayet ediyor. Ebu Said Hudri Radıyallahu Anh diyor ki; Resulullah Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdu:

“Cehennem ateşinin çiti 4 duvar kalınlığındadır. Her duvarın kalınlığı da 40 yıllık yoldur.”

 

Bismillahirrahmanirrahiym. O günde azap, onları hem üstlerinden ve hem ayaklarının altından saracak ve ALLAH onlara: ‘yaptıklarınızın cezasını tadın’ diyecektir. Sadakallahül-Azıym.

[Ankebut Suresi, 55. ayet]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da öyle tabakalar var. İşte ALLAH kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım! Yalnızca benden korkun. Sadakallahül-Azıym.

[Zümer Suresi, 16. ayet]

 

Nitekim rivayet olunduğuna göre cehennemde öyle yılanlar ve akrepler var ki her biri develer ve katırlar büyüklüğündedir. Bunlar orada cehennemlikleri soktuklarında, acısı tam kırk yıl hissedilir. Bir de bu cezanın yanında cehennem ehlinin öyle bir haykırışları, bağrışları, çığlıkları ve hatta ulumaya benzer sesleri var ki dayanılmaz durumdadır. Hepsi de birbirleriyle mücadele edip dururlar. Her biri diğer arkadaşını suçlar, onun yüzünden başlarına bunun geldiğini söyler. Hatta biri diğerine, beni bu hallere düşüren sensin, derken kimileri de birbirlerine bedduada bulunurlar.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Onlar orada: rabbimiz! Bizi çıkar, önce yaptığımızın yerine iyi işler yapalım! Diye feryat ederler. Sadakallahül-Azıym.

[Fatır Suresi, 37. ayet]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Orada onlara inim inim inlemek düşer. Yine onlar orada hiçbir iyi haber duymazlar. Sadakallahül-Azıym.

[Enbiya Suresi, 100. ayet]

 

Bir de cehennemde bunların birbirlerini kötülemeleri vardır.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. İnkârcıların liderlerine: ‘işte bu sizinle beraber cehenneme girecek topluluktur’ denildiğinde, liderler: ‘onlar rahat yüzü görmesin’ derler. Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir. Liderlere uyanlar ise: ‘hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin! Onu bize siz sundunuz! Ne kötü bir yerdir!’ derler. Yine onlar: ‘Rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim getirdiyse onun ateşteki azabını iki kat artır!’ derler. Sadakallahül-Azıym.

[Sad Suresi, 59,60,61. ayetler]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. İşte bu cehennem ehlinin tartışması, şüphesiz bir gerçektir. Sadakallahül-Azıym.

[Sad Suresi, 64. ayet]

 

Bunun sebebi, insanların birçoğunun efendilerine, beylerine ve liderlerine uymaları, büyüklerinin peşinden gitmelerindendir. Oysaki bunların çoğu hem sapıktırlar ve hem başkalarını da saptırmaktadırlar. Bu bakımdan lider ve büyük konumunda bulunanlara genel olarak onlara tabi olanlar tarafından hep kınama gelecektir.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Yüzleri ateşte evirilip çevrildiği gün: ‘eyvah bize! Keşke ALLAH’A itaat etseydik, peygamber’e de itaat etseydik!’ derler. ‘Ey Rabbimiz! Biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar’ derler. ‘Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kov.’ Sadakallahül-Azıym.

[Ahzab Suresi, 66,67,68.ayetler]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Kâfirler ateşin içinde birbirleriyle çekişirken zayıf olanlar, o büyüklük taslayanlara: ‘biz size uymuştuk. Şimdi ateşin birazını bizden savabilir misiniz?’ derler. O büyüklük taslayanlar ise: ‘doğrusu hepimiz bunun içindeyiz. Şüphesiz ALLAH kulları arasında vereceği hükmü verdi’ derler. Sadakallahül-Azıym.

[Mümin Suresi, 47,48. ayetler]

 

Cehennemliklerin sürekli azap görmeleri ve bir an olsun bu azaba ara verilmemesi sebebiyle, cehennemdeki görevli meleklere seslenecekler ve onlardan kendi ölümlerini isteyecekler ama ölüm nerede, bu hiç mümkün mü?

 

Bismillahirrahmanirrahiym. İnkâr edenlere de cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler, cehennem azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez. Sadakallahül-Azıym.

[Ahzab Suresi, 36. ayet]

 

Cehennemdeki görevli melekler yani hazinler, onların ölüm, isteğine ancak 1000 yıl sonra cevap verirler. Onlara cehennemdeki sorumlu melek malik şu cevabı verir: “Siz burada kalıcısınız!”

 

Bismillahirrahmanirrahiym. ‘Ey malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin!’ diye seslenirler. Malik de: ‘siz böyle kalacaksınız der. Ant olsun biz size hakkı getirdik, fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.’ Sadakallahül-Azıym.

[Zuhruf Suresi, 77,78. ayetler]

 

Artık cehennemde ölmenin söz konusu olmadığını öğrenip ölmekten umutlarını kestikten sonra, kesin olarak ölüm denen olayın bundan böyle olmayacağına kani olurlar. Bu defa, hiç olmazsa bir gün de olsa azabımızı hafifletin, diye seslenecekler ama azapları da hafifletilmeyecektir.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine; ‘Rabbinize dua edin, bir gün olsun azabı hafifletsin!’ diyecekler. Bekçiler de: ‘size peygamberleriniz açık deliller getirmediler mi?’ derler. Onlar da: ‘getirdiler’ cevabını verirler. Bekçiler ise: ‘o halde kendiniz yalvarın’ derler. Hâlbuki kâfirlerin yalvarması boşunadır. Sadakallahül-Azıym.

[Mümin Suresi, 49,50. ayetler]

 

Sonra cehennem ehli, umutları kesilince dönüp birbirlerine sabır tavsiyesinde bulunurlar ve “Sabredin, çünkü dünyada bir şeye sabredilince, sonunda bir ferahlık kapısı açılıyordu, burada da belki öyle olur” derler. Oysa onlara orada sabretmeleri ile sonunda onlara bir ferahlık yoktur ve sabırları bir yarar da sağlamayacaktır ve nitekim şöyle diyecekler:

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur. Sadakallahül-Azıym.

[İbrahim Suresi, 21. ayet]

 

Daha sonra cehennemlikler birbirlerine şöyle derler: “Doğrusu şu cehennem bekçileri var ya, aslında onların ellerinden bir şey gelemez. Dolayısıyla bize de acımazlar. Gelin biz Rabbimize dua edelim de belki Rabbimiz bize merhamet eder.” Sonra hep birlikte yakarırlar:

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Derler ki: ‘Rabbimiz! Azgınlığımız bizi alt etti; biz bir sapıklar topluluğu idik. Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer bir daha ettiklerimize dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız.’ Buyurur ki: ‘alçaldıkça alçalın orada! Bana karşı konuşmayın artık!’ Sadakallahül-Azıym.

[Müminun Suresi, 106,107,108. ayetler]

 

Artık bundan böyle umutsuzdurlar. Zaman uzadıkça azapları da artar, ateşin ısısı giderek şiddetlenir. Çünkü ateş onlar ve onların taptıkları put ve sistemlerle veya kibrit taşlarıyla tutuşturulur.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Siz ve ALLAH’ın dışında taptığınız şeyler cehennem yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Sadakallahül-Azıym.

[Enbiya Suresi, 98. ayet]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. İnkâr edip de insanları ALLAH yolundan alıkoyanlar var ya, işte onlara, yapmakta oldukları bozgunculuklar sebebiyle, azaplarını kat kat artıracağız. Sadakallahül-Azıym.

[Nahl Suresi, 88. ayet]

 

İşte görüldüğü gibi onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Onların azapları bir an olsun hafifletilmeyeceği gibi, ara da verilmeyecektir.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklar, azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir. Sadakallahül-Azıym.

[Zuhruf Suresi, 74,75. ayetler]

 

Onlar için cehennemde; tarif edilemeyecek derecede bir nefes alış verişleri var ki adeta anırmaya benzeyen bir hırıltı ile nefes alıp verirler. Dilleri ise 10 km.den daha fazla uzayıp sarkmıştır, insanlar üzerine basa basa geçip giderler.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Bedbaht olanlar ateştedirler, orada onların öyle feci nefes alıp vermeleri vardır ki. Rabbinin dilediği hariç, onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Sadakallahül-Azıym.

 [Hud Suresi, 106,107. ayetler]

 

İmam Tirmizi rivayet etmiştir. İbn-i Ömer Radıyallahu Anh’dan yapılan bu rivayete göre, demiş ki;  ALLAH Resulü Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz cehennem ateşi içerisinde kâfir, dilini bir ve iki fersah kadar yerden sürüyüp çekecek ve insanlar da üzerine basıp geçerler.”

 

İmam Buhari, Ebu Müslim ve İmam Tirmizi Numan bin Beşir Radıyallahu Anh’dan rivayet ediyorlar, demiş ki; ALLAH Resulü Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdu: “Cehennem ehli içerisinde azabı en hafif olan kimse, ateşten bir çift takunya ve bu takunyalara bağlı bir çift kemeri bulunan kişidir. İşte ateşten bu ayakkabı ve kemerinin etkisiyle adeta ateş üzerinde tencerenin fokur fokur kaynaması gibi, beyni öylesine kaynar. Bu kimse, kendisi dışında başka bir kimsenin onun kadar azap çektiğini kabul etmez. Oysaki kendisi cehennemlikler arasında azabı en hafif olan kimsedir.”

 

Bu azap, ALLAH’ın kâfirler ile münafıklar için Hazırladığı bir azaptır. Ancak bu ümmetin isyankâr olanlarına gelince, bunlardan her biri, dünyada işledikleri suçları oranında azap göreceklerdir. Bunlardan kimisi daha sırat üzerinden geçerken azap görecekler –ki bunlar asi olanlar arasında sayıları en çok olan kimselerdir-. Bir de büyük günah işleyenler ile farz ibadetleri terk edenler vardır. Bunlar bu halde ölüp giden kimselerdir. Dünyada iken yaptıklarına pişmanlık duyup da tövbe de etmemişlerdir. işte bu kimseler de cehennem ateşi içerisinde oldukça uzun bir müddet azap çekecekler, bu, onların binlerce senesine mal olacaktır.

 

Kâfirlerle münafıklar bir de cehennemden çıkmamak kaydıyla sonu gelmemek surette hep cehennemde ebedi olarak kalacaklardır.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Onların yüzleri sanki karanlık geceden bir parçaya bürünmüştür. İşte onlar da cehennem ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Sadakallahül-Azıym.

[Yunus Suresi, 27. ayet]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Birbirlerine gösterilirler, fakat herkes kendi derdindedir. Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından kurtuluş için, oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın. Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki, o cehennem alevlenen bir ateştir. Sadakallahül-Azıym.

[Mearic Suresi, 11,12,13,14,15. ayetler]

 

[Ahiret Günü//Abdulkadir Mutlakurrahbavi]


Bugün 1 ziyaretçi (11 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
en masum zamanlarımızda sirayet ettin değil mi kanımıza şeytan.. çocukluğumuzda; en büyük düşmanın olan sevgimizden korkundan..