www.tarihtekerrurdenibarettir.tr.gg www.kizlarnedenevdekalirlar.tr.gg www.yaallyanon.tr.gg www.cekgityuregimuzaklara.tr.gg

ANA SAYFA
ARAYIŞ
KIYAMET ALAMETLERİ
ŞEYTANIN EVLATLARI
DÜNYA BİR ÇARŞIDIR
CEHENNEM EHLİ VE AZABI
BU DüNYA, BU NESiL HER YÖNDEN, HER CİHETTEN KIYAMET ALAMETi
Bizim hayatımız yalan ulan! Bizim hayatımız yalan!
Söylenen başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir dabbe çıkarırız; o da, insanların bizim ayetlerimize inanmadıklarını kesin bir bilgiyle insanlara söyler.
HÜKÜM ALLAH’INDIR EY LANETLENMİŞLER!
E-KİTAP
ziyaretçiler

Kıyamet alametleri

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Artık onlar, kıyamet-saatinin kendilerine apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar. İşte onun işaretleri gelmiştir. Sadakallahül-Azıym.

[Muhammed Suresi, 18. ayet]

 

Çoğu insan kıyamet saatinin gerçekleşeceğine ciddi anlamda ihtimal vermez.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Kıyamet-saatinin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam, şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım. Sadakallahül-Azıym.

[Kehf suresi, 36. ayet]

 

Hadis ve ayetlerle kıyamet alametleri:

 

Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların art arda kopması gibi.

[Ramuz-el Ehadis, sayfa 277, Camiü's-Sağır]

 

Mağrib’de [batı’da] karışıklıklar, fitneler ve korku olacak. Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğince yayılacak. Fitneler çoğalacak.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 440]

 

Dünya herc-ü merc içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazılarına hücum ettiğinde.

[Kıyamet ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 454]

 

Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır.

[Suyuti, Cami’üs Sağır; Ahmed bin Hanbel; Müsned]

 

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Ölümler ve katliamlar yaygın hale gelecek.

[Camiü's-Sağır; Müsned]

 

Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur.

[Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sayfa 38]

 

Kıyametten önce iki büyük hadise vardır. Ve sonra da zelzeleli yıllar.

[Ramuz-el Ehadis]

 

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak.

[Ramuz-el Ehadis]

 

Fakirler çoğalacak.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 455]

 

Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 440]

 

Fuhuş açık olmadan kıyamet kopmaz.

[Ramuz-el Ehadis]

 

Zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir.

[Buhari, Tecrid’i, Sayfa 16]

 

İmam Buhari, imam Müslim ve diğerlerinin Ebu Hureyre Radıyallahu Anh’dan rivayetlerinde Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz;

“Gözlerin zinası mahremi olmayan kadınlara bakmaktır. Kulakların zinası; dinlenmesi yasak olan sözleri dinlemektir. Dilin zinası; konuşulması haram olan şeyleri konuşmaktır. Elin zinası; haram olan bir şeye dokunmaktır. Ayakların zinası da gidilmesi yasak olan yere gitmektir. Kalbin de zina temennisi ve arzusu vardır.” buyurmuşlardır.

Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin getirdiği ölçüler, tüm kâinatı kapsayan mahiyettedir. Erkeğin ve kadının örtünme yerleri bellidir. Kim kime karşı sakınmalıdır, yoruma ihtiyaç kalmayacak şekilde aşikârdır. Erkeğin diz ve göbek dâhil göbek ve diz arası mahrem, kadının el yüz hariç tüm vücudu, şekil ve şemaili tanınmayacak, hissedilmeyecek şekilde mahremdir.

 

Kıyamet yaklaşınca kadınla yolun ortasında cinsel münasebette bulunacak kadar hayâ ortadan kalkar. Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetindiklerinde kıyamet yaklaşmış olacaktır.

[Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 97]

 

Erkekler kadınlara benzeyecek, kadınlar erkeklere benzeyecek.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 451]

 

Kadın elbisesi giyen erkeğe, erkek elbisesi giyen kadına lanet olsun!

[Hâkim]

 

Erkeğe benzemeye çalışan kadın, kadına benzemeye çalışan erkek bizden değildir!

[i. Ahmed]

 

Kadın gibi davranan erkeğe, erkek gibi davranan kadına lanet olsun!

[imam Buhari]

 

Erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere ALLAH lanet etsin!

[imam Taberani ]

 

Örtülü olan çıplaklara ve erkek gibi giyinen kadınlara ve kadın gibi giyinen, süslenen erkeklere lanet olsun!

[Tergib-üs-Salât ]

 

İnsanlara bir zaman gelir ki Kuran bir vadide, insanlar başka bir vadide olurlar. [Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 23]

 

İnsanlara bir zaman gelecektir ki Kuran’ın yalnız resmi, İslam’ın yalnız ismi olacaktır. Onlar İslam’dan en uzak insanlar oldukları halde İslami isimlerle isimlenecekler, mescitleri görünüşte mamur olduğu halde hidayet yönünden harap olacaktır.

[Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 24]

 

Bundan sonra birtakım, Kuran okuyan fakat okudukları dillerinde kalan, kalplerine inmeyen [okuduklarını anlamayan] insanların türeyeceği bir zaman gelecektir.

[Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 61]

 

Sizden önceki milletleri karış karış, arşın arşın izleyeceksiniz, hatta onlar [Yahudi ve Hıristiyanlar] kertenkele deliğine girseler, sizde peşlerinden gireceksiniz.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 470]

 

Kıyamete yakın karanlık gecelerin parçaları gibi karışıklıklar olacaktır. Bu karışıklıklar içinde kişi mümin olarak sabahlayıp, kâfir olarak akşamlayacak, mümin olarak akşamlayıp kâfir olarak sabahlayacaktır.

[Kuran ve Sünnette Kıyamet ve Ahiret, sayfa 155]

 

Haram olan şeylerin helal sayılması kıyamet alametlerindendir.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 464]

 

Ahir zaman’da kurt okuyucular olacak. Kim o zamana yetişirse, şerlerinden ALLAH’a sığınsın. Onlar çok kokmuş insanlardır. Riyakârlık[ikiyüzlülük] hâkim olacak, riya[ikiyüzlülük] ve gösterişten utanılmayacak.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 470]

 

Âlimler ilmi sırf para kazanmak için öğrendiğinde[ilim yani<okumakla veya görmek ve dinlemekle elde edilen malumat> para kazanmak için öğrenilip, para kazanmak için öğretildiğinde]. Dini dünyalık karşılığında sattıklarında. Hükmü sattıklarında. Kıyamet yaklaşmış olacaktır.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 480]

 

Ahir zaman’da öyle adamlar çıkacak ki, dinlerini dünya menfaatleri karşılığında satacaklardır. Bunlar yumuşak görünmek için koyun postuna bürünecekler, dilleri şekerden tatlı, fakat kalpleri kurt kalbi gibi katı olacaktır.

[imam Tirmizi, Zühd, Sayfa 60]

 

Ümmetin son zamanlarında mescitlerini süsleyip kalplerini harap bırakan, elbisesini sakınıp koruduğu kadar dinini sakınıp korumayan, dünya işlerinin yolunda gitmesi uğrunda dinini vasıta yapmağa aldırış etmeyen birtakım insanlar türeyecektir.

[Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 25]

 

İyilik terk edilip emredilmediğinde, kötülük işlenip alıkonulmadığında kıyamet yaklaşmış olacaktır.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 480]

 

[kıyametin bir alameti] mescitler içerisinde günahkârların seslerinin yükselmesi ve günahkârların dinin emrettiklerini yerine getiren samimi müminler üzerine galip gelip onlara zorbalık etmeleridir.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 450]

 

Kıyamet yaklaşır, hayırlı işler azalır.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 264]

 

İnsanlara bir zaman gelir ki, camilerde toplanıp namaz kılarlar. Fakat aralarında mümin bulunmaz.

[Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 17]

 

Bu gün sizin aranızda münafıkların gizli yaşadıkları gibi bir zaman gelir ki mümin olanlar da diğerlerinin arasında gizli olarak hayatlarını sürdürmeye çalışırlar.

[Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 9]

 

Mescitler namaz kılınmayıp gelip geçilen bir yol haline geldiği bir zaman gelmedikçe kıyamet kopmaz.

[Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 87]

 

Kim Kuran okursa [mükâfatını] ALLAH’tan istesin. Zira son zamanlarda Kuran okuyup [mükâfatını] insanlardan isteyen birtakım insanlar türeyecektir.

[Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 9]

 

Kuran’ın şarkı söylercesine okunup haz duyulduğu, hatta kişi Âlim olmadığı halde bu okuyuşundan dolayı itibar gördüğü zaman kıyamet yaklaşmış olacaktır.

[Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 31]

 

Ahir zamanda ümmetim hakkında en çok endişe duyduğum; yıldızlara[inanmak], kaderi yalanlamak.

[Ramuz-el Ehadis]

 

Kıyamet alametlerindendir, faizin aşikâr olması.

[Ramuz-el Ehadis]

 

İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, faiz yemeyen adam kalmaz. Onu yemese bile kendisine tozu isabet eder.

[Ramuz-el Ehadis]

 

İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki zenginler tenezzüh[seyahat] için, orta halliler ticaret için, onların âlimleri riya ve gösteriş için, fakirleri ise dilenmek için hac ederler.

[Ramuz-el Ehadis]

 

İnsanlar üzerine aldatıcı seneler gelecek. O senelerde haine itimat edilecek, doğru kişiler hain sayılacak.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 476]

 

Ahir zaman’da ümmetim içerisinde en az bulunacak şey helal para ve kendisine güvenilir arkadaştır.

[Suyuti, Camiü's-Sağır,]

 

Kıyametten hemen önce, yalancı şahitlik yaygınlaşır, hakka şahitlik ise gizlenir.

[Ramuz-el Ehadis]

 

İftiranın yaygınlaşması kıyamet alametlerindendir.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 450]

 

Zengine itibar edilip kendinden daha üstün kişiler ona ayağa kalktıklarında ve ona selam verdiklerinde kıyamet yaklaşmış demektir.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 480–481]

 

Selam halka değil de özel insanlara verilinceye kadar kıyamet kopmaz.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş sayfa 470]

 

Kişinin yalnız tanıdıklarına selam vermesi kıyamet alametlerindendir.

[Ramuz-el Ehadis, 121/4]

 

Son zamanlarda türeyen, birbirleriyle karşılaştıklarında selamları lanetlemeden [küfürden] ibaret olan sarhoş ve asi bir nesil [ortaya çıkmadıkça] kıyamet kopmayacaktır.

[Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 54]

 

Kişinin annesine isyan etmesi, babasına sıkıntı vermesi kıyamet alametlerindendir.

[Tirmizi, Fiten, 38]

 

Komşular arasında geçimsizliğin yaygın hale gelmesi kıyamet alametlerindendir.

[Ramuz-el Ehadis, 448/7]

 

Kıyametten hemen önce akraba ile ilişkiler kesilir.

[Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 86]

 

Büyükler küçüklere merhamet etmediklerinde, küçükler de büyüklerine saygı göstermediklerinde. Çocuk öfkeli olduğunda kıyamet yaklaşmış olacaktır. [Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 480]

 

Boşanmaların çoğalması kıyamet alametlerindendir.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 455]

 

Kıyamet yaklaştıkça gayri meşru çocuklar çoğalır.

[Ramuz-el Ehadis, 33/7]

 

İnsanlarda cimrilik ve hırs artacak.

[Müslim, imare, 176; ibn-i Mace, Fiten,24]

 

Kıyamet yaklaştı, hâlbuki insanlar dünyaya karşı ancak hırslarını arttırıyorlar, ALLAH’tan da uzaklaşıyorlar.

[Suyuti, Camiü's-Sağır, 2/57]

 

Dedikoducuların, gıybetçilerin ve alaycıların artması kıyamet alametlerindendir.

[Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 93]

 

Sığırların dilleriyle yalayarak yediği gibi, dilleriyle geçimlerini temin eden bir takım insanlar ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmaz.

[imam-ı Ahmed; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 101]

 

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Zaman kısalacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak.

[imam Buhari, Fiten 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313]

 

Kıyamet yaklaşınca ölçü ve tartılarda hile yapılır.

[Ramuz-el Ehadis, 33/7]

 

Rüşvetlerin alınması kıyamet alametlerindendir.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 454]

 

Cinayetler artmadıkça kıyamet kopmaz.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 468]

 

Yüksek yüksek binalar inşa edilmedikçe kıyamet kopmaz.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 468]

 

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak.

[Buhari, Fiten 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned 2/313 ]

 

Kişiye kendi sesi konuşmadıkça kıyamet kopmaz.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 471]

 

Semadan[gökyüzünden] bir ses ki herkes bunu kendi lisanında işitir.

[Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sayfa 37]

Her toplumun kendi lisanlarında işitecekleri bir sesten bahsedilmektedir; bu şekilde radyo, televizyon, cep telefonu ve benzeri haberleşme araçlarına işaret edildiği açıktır.

 

Bıyıkları kesin, sakalı affedin. Yahudilere benzemeyin.

[Ravi: Hz. Enes Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 19]

 

Kader hakkında konuşma ahir zamanda bu ümmetin şerlilerine bırakıldı. [Ancak şerli kimseler bu mevzuda ileri geri konuşur.]

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 20]

 

Ümmetim için korktuklarım arasında en ziyade korktuğum şeyler; kendisine itaat edilen cimrilik [zekâtı vermemek gibi], tabi olunan nefsin arzu ve istekleri ve heves ve her rey sahibinin kendi fikrini beğenmesi.

[Ravi: Hz. Enes Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 21]

 

Bu ümmet şarabı üzüm suyu, faizi alış veriş, rüşveti hediye gibi kabul eder ve zekâtı [öşrü] ticaret vesilesi yaparsa, işte bu, günahı artırdıklarından dolayı helaklerine sebep olur.

[Ravi: Hz. Huzeyfe Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 29]

 

Kadınlar kadınlarla, erkekler de erkeklerle yetinirlerse, onlara doğu tarafından çıkacak kızıl bir rüzgârı haber ver. O rüzgâr, onların bir kısmının suretlerini değiştirir, bir kısmını da yere batırır. "Bu ise onların isyanları ve aşırı gitmeleri sebebiyledir."

[Ravi: Hz. Enes Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 29]

 

Şeytan sabaha eriştiğinde askerlerini etrafa gönderirken onlara şöyle der: "Kim bir Müslüman’ı haktan saptırırsa, ona taç giydiririm." Sonra askerlerinden biri ona gelir ve şöyle der: "Ben, birisinin karısını boşayıncaya kadar yanından ayrılmadan çalıştım." Bunun üzerine şeytan: "Mümkündür ki, o tekrar evlensin." Diğer biri gelir ve şöyle der: "Bu gün birisini ana ve babasına isyan ettirinceye kadar başından ayrılmadan uğraştım." Bunun üzerine şeytan: "Umulur ki, o kimse onlara iyilik yapsın da iyilerden olsun" der. Başka birisi gelir ve şöyle der: "Ben, bir insanı Allah'a şirk koşuncaya kadar saptırmaya devam ettim." Bunun üzerine şeytan: " İşte aradığım sensin, sen" der ve tacı ona giydirir.

[Ravi: Hz. Ebu Musa Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 31]

 

Bir beldede zina ve riba [haram kazanç, faiz] meydan alırsa, onlar [o belde halkı] Allah'ın azabına hak kazanmış olurlar.

[Ravi: Hz. İbni Abbas Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 54]

 

Şu beş şey zuhur ederse helak ümmetim üzerine hak olur: Birbirleriyle lanetleşme, içki içme, ipekli giyme, çalgılar ve erkeklerin erkeklerle, kadınların kadınlarla iktifa etmeleri[ilişkiye girmeleri].

[Ravi: Hz. Enes Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 54]

 

Kıyamet günü olduğunda "Valiyi getirin" diye emir olunur. Ve o Cehennem köprüsü üzerinde durdurulur. Allah, köprüye emreder ve köprü şiddetle sarsılır. Öyle ki, o valinin her kemiği yerinden ayrılır. Sonra Allah o kemiklere emreder de onlar da yerlerine gelir. Sonra da Allah valiyi sorguya çeker. Eğer o Allah'a itaatli bir kimse idiyse onu geçirir ve onun ecrini iki misline çıkarır. Şayet asi bir kimse idiyse köprü yarılır ve o Cehennemin içine yetmiş yıl düşer.

[Ravi: Hz. Asım İbni Sufyan Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 58]

 

Kıyamet günü olduğunda, bir münadi nida eder ki: "Allah’tan gayrisi için kim bir amel işlemiş ise, onun sevabını kendisi için amel işlenen kimseden talep etsin."

[Ravi: Hz. Useyd İbni Ebu Fadale Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 59]

 

Kıyamet günü olduğunda, kâfire ameli bildirilir. Lakin o inkâr edip mücadeleye girişir. Ona denilir ki: "İşte şunlar senin komşularındır. Aleyhinde şahitlik ediyorlar." O der ki: "Yalan söylüyorlar". O zaman denir ki: "Ailen ve kavmin de böyle söylüyor." O der ki: "Onlar da yalan söylüyorlar." Kendisine: "Peki öyleyse yemin et." denilir. O da yemin eder. Sonra Allah, o kâfirleri susturur. O zaman kâfirlerin kendi dilleri kendisi aleyhinde şahitlik eder. Bunun üzerine Allah onları cehenneme atar.

[Ravi: Hz. Ebu Said Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 60]

 

Kıyamet gününde en şiddetli azap görecekler [canlıların] resmini yapanlardır.

[Ravi: Hz. Âişe Radıyallahu Anha, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 71]

 

Kıyamet gününde en şiddetli azap görecek olanlar, zalim hükümdarlardır [yöneticilerdir]. [

Ravi: Hz. Ebu Said Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 71]

 

Kıyamet gününde en şiddetli azap görecek olanlar, ilminin kendisine menfaati olmayan âlimlerdir.

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 71]

 

Kıyamet yaklaştıkça insanların ancak dünyaya tamahları ve Allah'tan uzaklaşmaları artar.

[Ravi: Hz. İbni Mes'ud Radıyallahu Anha, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 78]

 

Arz günde yetmiş defa nida eder: "İstediğinizi yiyin, Vallahi sizin etlerinizi de, derilerinizi de yiyeceğim."

[Ravi: Hz. Sevban Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 95]

 

Arzlar, her arz ile onu takip eden arz arası, 500 senelik mesafedir. Birincisi bir balık üzerindedir. Öyle bir balık ki, iki ucu gökte, balık kaya üzerinde, kayayı da bir melek tutuyor. İkinci arz tabakası ise havayı hapseden tabakadır. Allah Ad kavmini helak edeceği zaman onun melaikesine emretti: "Bir delik aç" O da: "Bir öküz burnu kadar açayım mı?" dedi. Allah: "Hayır, o bütün insanları helake yeter. Sen bir yüzük kadar aç." O rüzgâr öyle bir rüzgârdır ki, Allah kitabında onun hakkında şu mealde buyurmuştu: "O rüzgâr, uğradığı şeyi, çiğnenmiş ot parçası gibi yaptı." Üçüncü tabakada cehennem taşları vardır. Dördüncü tabakada cehennem kibritleri vardır. Dediler ki: "Cehennem için kibrit var mı?" Evet, var, dedi. Allah'a yemin ederim ki, o Cehennemde kibritten öyle bir vadi var ki, oraya dağlar gönderilse erirdi. Beşinci tabakayı Cehennem yılanları teşkil ediyor. Onların ağızları kâfirleri yalıyor, onda et bırakmıyor, sinir ve kemik kalıyor. Altıncı tabakada Cehennem akrepleri var. Onların en küçükleri katır kadardır. Kâfirlere tekme vurur. Onu sokması, Cehennem ateşini unutturur.

[Ravi: Hz. İbni Ömer Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 95]

 

Şeytanlar, bayrakları ile çarşılara[alış-veriş merkezleri, pazarlar] giderler. İlk girenle girerler, son çıkanla çıkarlar.

[Ravi: Hz. Ebu Ümâme Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 101]

 

Şeytan sizin her işinize burnunu sokar. Hatta yemeğinize bile. Sizden birinizin lokması düşünce çöpünü alsın ve yesin, şeytana bırakmasın. Yemekten sonra ellerini [parmaklarını] yalasın. Çünkü bilmezsiniz yemeğin sizin için mübarek kısmı neresidir.

[Ravi: Hz. Cabir Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 101]

 

Şeytan alı[kırmızıyı] sever. Onun için al[kırmızı] giymekten ve şöhretli elbise giymekten sakınınız.

[Ravi: Hz. Rafi İbni Yezid Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 101]

 

Şeytan Âdemoğlunun damarında kan dolaşır gibi dolaşır. [Bırakmaz peşini.]

[Ravi: Hz. Safiyye Radıyallahu Anha, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 102]

 

Şeytan hortumunu âdemoğlunun kalbinin üstüne koymuştur. O kimse Allah'ı anarsa, hortumu kalkar, unutursa, kalbi hortumunun içine düşer. [O zaman yürek sıkıntısı meydana gelir. Bunu zikir giderir.]

[Ravi: Hz. Enes Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 102]

 

Muhakkak ki şeytan, insanın kurdudur, koyunun kurdu gibi. Kurdun, sürüden ayrılan koyunu yakaladığı gibi, o da cemaatten ayrılanı kollar. Çokluk arasında bulunan Cemaate ve mescide devam edin. [Burnunuzun doğrusuna gitmeyin]

[Ravi: Hz. Muaz Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 102]

 

Büyük bir kaya cehennem kenarından bırakılır. Yetmiş yıl düşer, dibini bulamaz.

[Ravi: Hz. Ukbe İbni Ğazvan Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 103]

 

Kıyamet gününde ter yerde yetmiş kulaç gider ve insanların ağızlarına, kulaklarına kadar gelir.

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 105]

 

Adil kadı [hakim] kıyamet günü hesaba getirilir. Hesabın şiddeti ile karşılaşınca: "Keşke iki kişi arasında bir hurma için bile karar vermemiş olsaydım" der.

[Ravi: Hz. Ali Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 105]

 

Kadı [hakim], ayak kayacak noktalarda o kadar düşer ki, Medine ile Aden arası kadar Cehenneme düşer.

[Ravi: Hz. Muaz Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 105]

 

Kâfir Cehennemde büyür. O kadar ki, bir azı dişi Uhud dağı kadar olur. Onun cesedinin bu dişe göre büyüklüğü, sizden birinizin cesedinin azı dişine nispeti gibidir.

[Ravi: Hz. Ebu Said Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 105]

 

Kâfirin dili kıyamette iki fersah [24.000 adım] arkadan gelir. Yani o kadar sarkar ki, herkes onu çiğner.

[Ravi: Hz. İbni Ömer Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 105]

 

Şeytan, tahtını deniz üzerine kurar. Yanında hicaplar vardır. Allah'a benzemek için. Sonra askerini yayar ve der ki: "Filânı kim azdıracak?" Askerinden ikisi kalkar. Şeytan der ki: "Size bir sene müddet. O adamı azdırırsanız sizi bağışlarım. Aksi halde sizi asarım."

[Ravi: Hz. Ebu Beyhane Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 110]

 

Şeytan, su üzerinde tahtını kurar. Askerlerini etrafa gönderir. Onların fitnesi en fazla olanını kendisine yaklaştırır. Askerlerden biri gelir: "Birine şöyle, böyle yaptım" der. O da: "Sen bir şey yapmadın" diye çıkışır. Bir diğeri de: "Ben bir adamın hanımı ile arasını açtırasıya kadar onu terk etmedim." der. Şeytan onu yanına yaklaştırır: "İşte aradığım sensin" der.

[Ravi: Hz. Cabir Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 110]

 

Şeytan, yeryüzüne atıldıktan sonra, "Ya Rabbi bana ev ver" dedi. "Hamamlar senin evin olsun" buyruldu. "Meclis" istedi, "Çarşılar ve yol ağızları" verildi. "Yemek" istedi, "Besmelesiz yenen yemekler senin olsun" dendi. Müezzin istedi, "Çalgıcılar müezzinin olsun" buyruldu. "Kuran" istedi, "şiir" verildi. "Yazın dövme, hadisin yalan olsun, resulün de bakıcılar, falcılar olsun, öksen, tuzağın da kadınlar olsun" buyruldu.

[Ravi: Hz. Ebu Ümâme Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 110]

 

Kıyamet günü günahı en çok olan kimse, manasız sözü çok olandır.

[Ravi: Hz. Abdullah İbni Ebi Evfa Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 117]

 

Ümmetim ahir zamanda şarabı, ismini değiştirerek içer.

[Ravi: Hz. İbni Abbas Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 117]

 

Cehennem ehli ağlar. O derecede ki gözyaşlarında gemi bile yüzebilir. Ve kan ağlarlar.

[Ravi: Hz. Ebu Musa Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 119]

 

Cehennem ehli cehennemde büyür. O derecede ki, kulak yumuşağı ile boyun kökü arası 700 yıllık olur. Derilerinin kalınlığı 40 arşın ve azı dişi de Uhud dağından büyük olur.

[Ravi: Hz. İbni Ömer Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 119]

 

Kıyamet gününde kula ilk sorulacak nimet şudur; "Biz sana sıhhat vermemiş miydik ve soğuk suya kanmış değil miydin?"

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 120]

 

Kıyametin önü sıra yalancılar vardır. Onlardan sakının.

[Ravi: Hz. Cabir İbni Semure Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 121]

 

Kıyametin önü sıra tanıdık kimselere selâm vermek âdet olur. Ticaret meydan alır, o derecede ki, kadın erkeğine yardımcı olur. Akraba yoklamaları kalkar ve yalancı şahitler çıkar, gerçek şahitlik gizlenir, muharrirler ise çoğalır.

[Ravi: Hz. İbni Mes'ud Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 121]

 

Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin ki maldır.

[Ravi: Hz. Kaab İbni İyaz Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 128]

 

Sizden evvelkileri helak eden günah şu idi ki, onlar, mevki sahibi birisi hırsızlık yaptığı zaman ceza vermezler, zayıf birisi hırsızlık yaptığında ona had ikame ederlerdi. Allah'a yemin ederim ki: Muhammed [Aleyhisselatu Vesselam]'ın kızı Fatıma hırsızlık yapacak olsaydı elbette onun elini de keserdim. [Hırsızlık yapan bir kadın için ashabın Usame İbni Zey'i ricacı göndermeleri üzerine varid olmuştur.]

[Ravi: Hz. Âişe Radıyallahu Anha, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 138]

 

İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, faiz yemeyen adam kalmaz. Onu yemese bile kendisine tozu isabet eder.

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 141]

 

Muhakkak ki, kıyametin önündeki alametlerden biri de şudur: Adam evinden çıkar ve kendisi evde yokken kadının yaptığını ayakkabısı ve kamçısı ona haber verir.

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 143]

 

Agâh olunuz ki; sarhoşluk veren her şey haramdır. Her uyuşturucu haramdır. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır. Kalbi perdeleyen şey de haramdır.

[Ravi: Hz. Enes Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 169]

 

Hangi bir kadın ki, koku sürünüp dışarı çıkar ve kokusunu duyurmak için bir cemaatin yanından geçerse, ona bakana da, kendisine de zina günahı yüklenir.

[Ravi: Hz. Ebu Musa Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 178]

 

İçki kötülüklerin anasıdır. Kim içki içerse Allah onun kırk gün namazını kabul etmez. Bir kimse karnında içki varken ölürse cahiliyet ölümü üzerine imansız gider.

[Ravi: Hz. İbni Amr Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 205]

 

İçki bütün fuhuşları doğurur. Günahların en büyüğüdür. Onu içen kimse annesinin, teyzesinin halasının da üstüne düşmüş gibi olur.

[Ravi: Hz. İbni Abbas Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 205]

 

Hariciler, Cehennem ehlinin köpekleridir. [Kendi aklını beğenip ashabı hataya nispet edenler.]

[Ravi: Hz. Abdullah İbni Ebi Evfa Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 205]

 

Name [Şarkı v.s] kalp de ikiyüzlülüğü yeşertir. Nasıl ki su otu yeşertiyorsa.

[Ravi: Hz. İbni Mes'ud Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 206]

 

Yalan imana aykırıdır.

[Ravi: Hz. Ebu Bekir Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 228]

 

Zinada devam eden adam putperest gibidir.

[Ravi: Hz. Enes Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 236]

 

İkiyüzlülüğe devam eden adam puta tapan gibidir.

[Ravi: Hz. Enes Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 236]

 

Ne kötü evdir hamam. Orada sesler yükselir ve avretler açılır.

[Ravi: Hz. İbni Abbas Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 242]

 

Güneş, kıyamet günü bir mile kadar yaklaşır ve harareti de çok ziyade artar. Ve bu sebeple beyinler, taşlar üzerindeki tencerelerin kaynadığı gibi kaynar. Bu hararetten, ehli mahşer, hatalarına göre terlerler. Ve ter onlardan bazısının ayak topuğuna, bazısının bacağına, bazısının karnına kadar çıkar. Bazısına ise ter, gem oluncaya kadar yükselir.

[Ravi: Hz. Ebu Ümâme Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 249]

 

Kıyamet yaklaştığında yıldırımlar çok olur. Öyle ki, bir adam kavmine gelir de şöyle der: "Dün aranızda kime yıldırım isabet etti?" Cevap verirler: "Falan, falan ve filana yıldırım çarptı."

[Ravi: Hz Ebu Said Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 256]

 

Şu üç şey bir kimsede olursa halis münafıktır: Konuştuğunda yalan söyler, itimat edildiğinde, emanete hıyanet eder, vaat edince vaadinde durmaz. Bir adam dedi ki: "İkisi gider de biri kalırsa?" Buyurdu ki; Onlardan bir şey kalırsa, ona da nifaktan bir şube vardır.

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 263]

 

Şu üç şey fitneye düşürücüdür: Güzel saç, güzel ses, güzel yüz.

[Ravi: Hz. Enes Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 263]

 

Allah, üç sınıfa lanet eder: Ana-babaya asi olana, bir kadınla kocasının arasını bozmaya koşana ve sonra o kadını alana, birbirine darılsınlar ve hasetleşsinler diye, bazı sözlerle iki müminin arasını açmaya koşan adama.

[Ravi: Hz. Ömer Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 267]

 

Üç kişi cehenneme girer: Dünya için harbe giren, ilmi ile amel etmeyen, çocuğuna şöhret ve dünya da anılmak için bakan.

[Ravi: Hz. İbni Ömer Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 267]

 

Üç kişiye Allah gazap eder: Tok iken yemek yiyen, uykusu yokken uyumaya yatan, sebepsiz yere gülen.

[Ravi: Hz. Enes Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 267]

 

Üç kişi hürmeti kaybetmiştir: Allah'ın emirlerini terk ve ALLAH’a isyan edene ve doğru yoldan sapıp çıkana, hevasına uyan kimse ve zalim hükümdar.

[Ravi: Hz. Enes Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 267]

 

Üç kişiye hürmet olmaz: Cenazede para ile ağlayan kadına hürmet yoktur. Onun kazancı da lanetlenmiştir. Şarkıcılara hürmet yoktur, malları bereketsizdir, kazançları da melundur. Bunları dost edinenler de [hoş gören de] lanetlenmiştir. Faiz yiyenin de hürmeti yoktur. Onun malında da bereket yoktur.

[Ravi: Hz. İbni Abbas Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 267]

 

Şarkı söylemeyi, bir metni müzik eserini andırır biçimde okumayı sevmek kalp de nifakı besler, suyun taze otu bitirmesi gibi.

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 273]

 

Altı şey haramdandır: Emir’in rüşvet alması ki, bu sayılanların hepsinin en fenasıdır. Köpek parası, kısrak aşım parası, zina yapanın aldığı para, kan alanın kazancı, kâhinin kazancı.

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 297]

 

Altı şey amelleri mahveder: Halkın ayıbı ile meşgul olmak, kalp katılığı, dünya sevgisi, hayâ azlığı, uzun emel, zalimin zulmüne devam etmesi.

[Ravi: Hz. Adiyy Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 297]

 

Yakında, Benden sonra ümmetim içkiyi içecekler, içki ismi vermeksizin [içki saymaksızın] ve onu içmeye yardımcıları da emirleri[yöneticileri] olacak.

[Ravi: Hz. Ebu Eyyub Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 297]

 

Benden sonra birtakım yöneticiler gelecek ve dedikleri dedik olacak. İşte bunlar maymunun atılması gibi Cehenneme atılacaklar.

[Ravi: Hz. Muaviye Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 299]

 

Ahir zamanda, eğlencelerin ve dansözlerin, dansçıların meydan aldığı içkinin de helalmiş gibi gösterildiği zaman yere batma, taş yağma zuhur edecek ve insan kılığından çıkma olacaktır.

[Ravi: Hz. Sehl İbni Saad Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 302]

 

Yakında ümmetim içinde bazı kimseler olacak ki, çeşitli yemekler yiyecekler, çeşitli içecekler içecekler ve renk renk elbiseler giyecekler ve sözü de dilini döndürüp konuşacaklar. İşte bunlar ümmetimin şerlileridir.

[Ravi: Hz. Ebu Ümâme Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 302]

 

Ümmetimin sonunda bir takım kadınlar ortaya çıkar ki, erkekler gibi giyinirler ve araçlara binerler ve mescidin kapısında inerler. Onlar giyinik çıplaklardır. Başlarını da zayıf devenin hörgücü gibi yaptırırlar. Onlara lanet edin. Zira onlar lanetlenmiştir. Eğer sizden sonra gelecek ümmet olsaydı, bunlar da o gelecek ümmete hizmetçi olurlardı. Nasıl ki, sizden önceki ümmetlerin kadınlarının sizlere hizmetçi oldukları gibi.

[Ravi: Hz. İbni Amr Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 303]

 

Benden sonra yakında, bazı yöneticiler gelecek, birbirini öldürecekler.[mevki makam için]

[Ravi: Hz. Ammar Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 303]

 

Ümmetimin sonunda bir takım kavimler olur ki, camilerini süsler, kalplerini ise harap ederler. Onlardan birisi dinine vermediği önemden fazlasını elbisesine verir. Bunlar, dünyaları selamet oldu mu, ahiret işini dikkate almazlar.

[Ravi: Hz. İbni Abbas Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 304]

 

On şey vardır ki, Lut kavmi onları yapmış ve o yüzden helak edilmiştir. Ümmetim ise onlara bir de kendisi katar: Erkek erkeğe münasebet, fındık gibi topaç taşlarını sapanla atmak, güvercinle oynamak, tef çalmak, içki içmek, sakal kesmek, bıyık uzatmak, ıslık çalmak, el çarpmak, ipek gömlek giymek. Bir tane de ümmetim ilave eder ki, o da kadın kadına münasebette bulunmaktır.

[Ravi: Hz Hasan Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 315]

 

Şu on şey Lut kavminin ahlakındandır: Meclislerde fiske taşı atmak, erkeklerin sakız çiğnemesi, yol üstünde misvak kullanmak, ıslık çalmak, güvercinle oynamak, sapanla taş atmak, sarığın gerektiği şekilde takmamak, sekse oyunu [bir nevi kumar], erkeklerin parmaklarına kına yakması, giydiği kıyafetlerin göğsü açık olması ve çarşıda açık bacakla gezmek.

[Ravi: Hz. İbni Abbas Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 316]

 

Şeytanın yere indirildiğinde yaptığını yaptın. O da elini başına koyarak feryat eyledi. Musibet sebebiyle başını tıraş eden, üstünü paralayan, sesli ağlayan bizden değildir.

[Ravi: Hz. Muharib İbni Disar Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 323]

 

Şeytan dedi ki: "Mal sahibi, şu üç şeyin birinden benden salim olmaz ve sabah akşam ona bunlar için vesvese vermeye çalışırım: Malı helal olmayan yerden edinmesine uğraşırım. Hak olmayan yere harcatmaya çalışırım. Mala karşı içine sevgi ve muhabbet veririm ki, onu yerine harcayamasın." [Allah'ın koruması oldu mu başka.]

[Ravi: Hz. Abdurrahman Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 332]

 

Şeytan Rabbine dedi ki: "Ya Rabbi, Adem [a.s.] Cennetten indirildi. Muhakkak ben biliyorum, kitap ve Peygamber olacak. Onların kitap ve Peygamberleri nedir?" Buyurdu ki: "Resulleri melaike ve kendilerinden olan Nebilerdir. Kitapları Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan’dır." Dedi ki: "Öyleyse benim kitabım nedir?" "Senin kitabın resimdir [dövmedir]. Kitabın şiir, elçilerin kâhinler, yemeğin; üzerine besmele çekilmeyen şeyler, içeceğin sarhoşluk veren her içki, sana başı olanlar yalancılar, evin hamam, tuzakların kadınlar, müezzinin çalgılar, mescitlerin de çarşılardır."

[Ravi: Hz. İbni Abbas Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 332]

 

Lut kavminin her âdeti kayboldu. Üçü müstesna: Kılıcını sürümek, tırnakları boyamak ve avreti açık gezmek [Kısa pantolonla gezmek.]

[Ravi: Hz. Zubeyr Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 341]

 

Allah günahlardan dilediğinin cezasını kıyamet gününe kadar geciktirir. Anaya-babaya isyan müstesna. Zira Allah onun cezasını sahibine, ölmeden evvel dünya hayatında, acele olarak verir.

[Ravi: Hz. Bekâr Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 342]

 

Ümmetimin hepsi Cennete girer, istemeyen müstesna. Dediler ki: "Kim istemez?" Buyurdu ki: "Bana itaat eden Cennete girer, Bana isyan eden istememiştir.”

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 342]

 

Hiç şüphe yok ki, İslamın usulleri [tutanakları] birer birer bozulacak. Birisi bozulduğunda halk ötekine hücum edecek. İlk evvela "hükmü" kaldıracaklar, en sonra da "namazı" bozacaklar.

[Ravi: Hz. Ebu Ümâme Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 346]

 

Sizler, hiç şüphe yok, evvelkilerin yaptıklarını karış karış ve arşın arşın yapacaksınız. Hatta birisi kertenkele deliğine girse siz de gireceksiniz. Onlardan birisi yolda kadını ile münasebette bulunsa siz de yapacaksınız.

[Ravi: Hz. İbni Abbas Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 346]

 

Ümmetimden bir grup, içkiyi kendi verdikleri isimle helal sayacaklar.

[Ravi: Hz. Ubâde Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 346]

 

Allah lanet etsin o kimselere ki, şairlerin şiire özendikleri gibi, hutbe söylemeye özenirler[şiir okur gibi vaaz edenlere.]

[Ravi: Hz. Muaviye Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 347]

 

Allah lanet etsin, cenaze peşinden para ile ağlayan kadına ve dinleyenlere, akraba ziyaretini kesene, musibet sırasında feryatçılık yapana ve dövme nakış yapan ve yaptırana.

[Ravi: Hz. İbni Ömer Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 347]

 

Allah lanet etsin, halkanın ortasına oturana. [Yani güldürmek için sahneye çıkana.]

[Ravi: Hz. Huzeyfe Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 347]

 

Allah lanet etsin, saçını ekleyen kadına ve eklettirene ve dövme yapana ve yaptırana.

[Ravi: Hz. İbni Ömer Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 347]

 

Allah içkiye, içene de, sunana da, satana da, satın alana da, sıkana ve sıktırana da, taşıyana da, kendine götürülene de ve parasını yiyene de lanet etsin.

[Ravi: Hz. İbni Ömer Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 347]

 

Allah lanet etsin, kadınlardan erkek kılığına, erkeklerin de kadın kıyafetine girene.

[Ravi: Hz. İbni Abbas Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 347]

 

Allah, faiz yiyene, yedirene, faiz senedi yazana ve zekâtı vermeyene de lanet etsin.

[Ravi: Hz. Ali Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 347]

 

Allah, süslenmek için yüzünü boyayıp yolana da, yoldurana da [yüzündeki tüyleri alana] lanet etsin.

[Ravi: Hz. Âişe Radıyallahu Anha, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 347]

 

Allah, Dinen örtülmesi gereken yerlere bakana da baktırana da lanet etsin.

[Ravi: Hz. Hasan Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 347]

 

Allah lanet etsin ashabıma sövene.

[Ravi: Hz. İbni Ömer Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 348]

 

Allah Cenneti yarattığında Cebrail [a.s.]'a şöyle buyurdu: "Git ona bak." Cebrail de gitti, baktı, sonra geldi, dedi ki: "Ya Rabbi! İzzetin hakkı için bunu duyup da girmeyen kalmaz." Sonra Allah cennetin etrafını hoşa gitmeyen şeylerle çevirdi. Sonra buyurdu: "Ya Cebrail [a.s.] git ona bak." Cebrail de gitti, baktı, sonra geldi ve dedi ki: "Ya Rabbi! İzzetin hakkı için muhakkak ki ben cennete kimsenin girememesinden korkarım." Ne zaman ki Allah Cehennemi yarattı, şöyle buyurdu: "Ey Cebrail [a.s.] git ona bak." Cebrail de gitti, baktı, sonra geldi, şöyle dedi: "İzzetin hakkı için cehennemi duyup da giren hiç bir kimse olmaz." O zaman Allah, Cehennemin etrafını hoşa giden şeylerle çevirdi. Sonra buyurdu ki; "Ya Cebrail [a.s.] git ona bak." Cebrail de cehenneme baktı ve şöyle dedi: "Ya Rabbi! İzzetin hakkı için muhakkak ki cehenneme girmeyen hiç kimsenin kalmayacağından korkarım."

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 352]

 

Allah, Adem [a.s.]'in bedenini yaratıp bıraktıktan sonra şeytan dolaşıp Adem[a.s.]’a bakmaya başladı. Ne zaman ki Âdem’in[a.s.] içi boş gördü, "Bu kendine sahip olamaz, benim için kolay ele geçirilebilir bir yaratık" dedi.

[Ravi: Hz. Enes Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 352]

 

Bu insanlar günahta kendilerini mazur görmedikçe asla helak olmazlar.

[Ravi: Sahabeden biri Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 354]

 

İçki içmedikçe, kul, dininde genişlik görmekte devam eder. İçki içerse, Allah ondan perdesini yırtar ve şeytan onun velisi, kulağı, gözü ve her şerre sevk eden ve her hayırdan geri bırakan ayağı olur.

[Ravi: Hz. Katade İbni Ayyaş Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 354]

 

Cehennemden bir kıvılcım yeryüzünün ortasına düşse, sıcaklığının şiddeti ve pis kokusu doğu ile batıyı kaplardı.

[Ravi: Hz. Enes Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 355]

 

İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, adam malı nereden aldığına önem vermeyecek. Helal den mi haramdan mı olduğunu önemsemeyecek.

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 360]

 

Kıyamet günü adam babasının elini tutacak, isteyecek ki Cennete götürsün. Ateş ellerini kesecek ve nida olacak ki: "Allah her müşrike Cenneti haram kılmıştır." Bunun üzerine o, yine diyecek ki: "Ya Rabbi babamdır. Ya Rabbi babamdır. Ya Rabbi babamdır." Onun üzerine babası çirkin bir suret ve kokmuş bir hale döndürülecek de artık o da babasına sahip olmayacak.

[Ravi: Hz. Ebu Said Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 360]

 

Evinden çıkan bir kimse için kapıda bayrak durur. Meleğin elinde bir bayrak, şeytanın elinde bir bayrak. Eğer o adam Allah'ın hoşlanacağı bir iş için gidiyorsa, melek bayrağını açar ve onu takip eder ve o kimse evine dönünceye kadar meleğin bayrağı altında kalmakta devam eder. Eğer hoşlanmayacağı bir iş için çıkarsa, şeytan bayrağını açarak onu takip eder ve o da evine dönünceye kadar şeytanın bayrağı altında kalmakta devam eder.

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 381]

 

İçkiye idmanlı [devamlı] olan adam puta tapınan gibidir.

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 392]

 

Kim gülerek günah yaparsa ağlayarak Cehenneme girer.

[Ravi: Hz İbni Abbas Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 400]

 

Kim nüfuz sahibi bir kimseye dünyalık umarak mertebesinin altına girerse Allah ondan dünyada ve ahirette yüzünü çevirir.

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 413]

 

Kim, Allah'tan başkası için, Allah'tan başkasını kast ederek bir ilim öğrenirse Cehennemdeki yerine hazırlansın.

[Ravi: Hz. İbni Ömer Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 413]

 

Bir kimse dünya ve ahiret işinden kendisine kaygı veren şeyde kaygılarını bir kaygı ederse, Allah ona kâfi gelir. Kim de kaygılarını çoğaltırsa dünyanın hangi vadisinde helak olursa olsun, Allah ona sahip çıkmaz.

[Ravi: Hz. İbni Ömer Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 416]

 

Bir kimse haram kana dilinin ucu ile ortak olmuş olsa, kıyamet günü alnında: "Bu adamın Allah'ın rahmetinden ümidi yoktur" diye yazılı olduğu halde gelir.

[Ravi: Hz. İbni Abbas Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 425]

 

Bir kimse ümmetime hainlik ederse Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Dediler ki: "Ya Resulallah hainlik nedir?" Buyurdu ki: "İnsanlara bidat icat etmek[dinde olmayan şeyleri dinde varmış gibi göstermek] ve onunla amel etmektir.

[Ravi: Hz. Enes Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 431]

 

Bir kimse yalanı, yalanla ameli ve cahilce amelleri bırakmazsa, Allah”ın onun yemeği ve içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur. [Orucunun kıymeti yok.]

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 442]

 

Bir kimse bıyıklarını kesmezse bizden değildir.

[Ravi: Hz. Zeyd İbni Erkam Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 442]

 

Bir kimse Lut kavminin amelini yapar halde [tövbe etmeden] vefat ederse, kabri onu onların arasında oluncaya kadar yanlarına götürür. [Veya onların amellerinin azabın mezarında görür olur.] Ve kıyamette de onlarla beraber diriltilir.

[Ravi: Hz. Vekî' Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 444]

 

Bir kimse saçını sakalını yolar ve siyaha boyarsa, Allah yanında onun nasibi yoktur.

[Ravi: Hz. İbni Abbas Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 444]

 

Bina kıyamet alametindendir. Bir adamın camiden geçip de iki rekât kılmaması, tanıdığından başkasına selam vermemesi ve çocuğun yaşlı bir kimseyi işe koşturması da kıyamet alametlerindendir.

[Ravi: Hz. İbni Mes'ud Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 448]

 

Kıyamet alametidir, komşuluğun kötüleşmesi, akrabanın yoklanmaması, cihadın kalkması, dünyanın dini bozması.

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 448]

 

Kıyamet alametlerindendir; çocuğun öfkeli, yağmurun hararetli olması, kötülüklerin taşması, yalancının onaylanması, doğrunun yalanlanması, haine güvenilmesi, emine ihanet edilmesi, münafıkların kabileye yönetici olması, çarşıya münafıkların hükmetmesi, imamın namaz kılarken cemaatin önünde durduğu yerlerin süslenmesi, kalplerin harap edilmesi, erkeğin erkeklerle, kadınların kadınlarla ilişkiye girmesi, dünyanın eski imar edilmiş kısmının harap edilmesi, harap olan yerlerin yeniden yapılması, şüphenin açık olması ve açıkça faiz yenmesi, çalgının ve eğlence aletlerinin her yerde olması, içkinin içilmesi, güvenlik kuvvetlerinin, birisine iftira ederek zarar verenlerin ve birisi hakkında hoş olmayan şeyleri konuşanların çoğalması.

[Ravi: Hz. İbni Mes'ud Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 448]

 

Kıyametin yaklaşmasındandır; vaaz edilen yerlerin çoğalması, vaaz edenlerin çoğalması, âlimlerin süslere meyledip haramı helal, helali haram etmeleri ve insanların istediği gibi fetva vermeleri, altın ve gümüşlerinizi helal saymayı öğütlemeleri ve Kuran'ı ticaret eşyası gibi kullanmaları.

[Ravi: Hz. Ali Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 448]

 

Kıyametin yaklaşmasındandır, yağmurun çok, ekinin az, okumuşun çok, İslam hukukçusunun az oluşu ve âlimin çok, güvenilir adamın az oluşu.

[Ravi: Hz. Abdurrahman İbni Amr Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 449]

 

99 kadından bir tanesi Cennette, kalanı Cehennemdedir.

[Ravi: Hz. İbni Abbas Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 449]

 

Biz son ümmetiz ama kıyamet gününde ahirette ilk ümmetiz. Dünya malını çoğaltanlar alçakların ta kendileridir. Onlar ahirette kıyamet gününde aşağı makamlarda kalacaklardır. Meğerki malını şöyle şöyle taksim etmiş ola. Uhud dağı kadar altınım olsun hoşuma gitmezdi. Onu Allah yolunda kullanırdım.

[Ravi: Hz. İbni Mes'ud Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 451]

 

Erkekler kadınlara itaat ettiklerinde mahvoldular.

[Ravi: Hz. Ebu Bekre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 455]

 

Beni Hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, Benden sonra ümmetim fetret devri içinde olacak. O devirde herkes helali aramadan mal talebinde bulunacak, kanlar akıtılacak ve şiir Kuran’a bedel tutulacak.

[Ravi: Hz. İbni Ömer Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 456//Deylemi; geleceğin tarihi, sayfa 50]

İslam dünyası, geçmişte tarihin en büyük ve ihtişamlı medeniyetlerinden birini inşa etmişti. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla birlikte, İslam dünyasının 20. yüzyıldaki konumu derinden etkilendi. İslam birliği dağıldı.

 

Emaneti korumayanın imanı ve sözünde durmayanın da dini yoktur.

[Ravi: Hz. Enes Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 463]

 

Gerek yere batmak, suret değiştirmek ve gerekse taş yağmak zaruridir. Dediler ki; "Ya Resulallah bu ümmete mi?" Buyurdu ki “Evet, onlar şarkıcı cariyeler edindiklerinde, zinayı helal saydıklarında, faiz yediklerinde, Harem [Mekke]de avlanmayı ve ipek giymeyi helal saydıklarında ve erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla ilişkiye girdiklerinde.”

[Ravi: Hz. İbni Ömer Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 464]

 

Şarkıcı cariye satmayın, onları satın da almayın. Onlara öğretmeyin. Bunların alış verişinde hayır yoktur. Parası da haramdır.

[Ravi: Hz. İbni Ömer Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 466]

 

Ey kadınlar ancak nikâh düşmeyen, evlenilmesi haram olan yakın akraba olan erkeklerle konuşun. Olmayanlarla konuşmayın.

[Ravi: Hz. Hasan Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 469]

 

İçinde resim ve heykel olan eve melek girmez.

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 470]

 

Kendisinde, suret, köpek ve cünüp bulunan eve melek girmez.

[Ravi: Hz. Ali Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 470]

 

Kıyamet gününde şu beş şeyden hesap vermedikçe Âdemoğlunun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılmaz: Ömrünü nerede tüketti. Gençliğini nasıl geçirdi. Malını nasıl kazandı. Malını nereye harcadı. İlmi ile nasıl amel etti.

[Ravi: Hz. İbni Mes'ud Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 472]

 

Duvarlara süslü halılar örtmeyin. Kim ki izinsiz din kardeşinin mektubuna bakarsa ateşe bakmış gibi olur. Allah'a dua ederken ellerinizi göğe doğru açın, aşağı doğru çevirmeyin, bitince yüzünüze sürün.

[Ravi: Hz. İbni Abbas Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 473]

 

Yahudilerin selam verdiği gibi selam vermeyin. Zira onlar elle, başla işaretle selam verirler.

[Ravi: Hz. Câbire Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 474]

 

Sığırların dilleri ile yemek yedikleri gibi, geçimlerini dilleri ile sağlayan bir kavim çıkmadıkça kıyamet kopmaz.

[Ravi: Hz. Saad Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 477]

 

Kalpler birbirine yabancı olmadan, sözler birbirinden ayrılmadan ana-baba bir, kardeşler farklı dinlerden olmadıkça kıyamet kopmaz.

[Ravi: Hz. Huzeyfe Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 477]

 

Cennete, hileci, aceleci, adi adam, iyiliği başa kakan, hain ve kölesini fena kullanan kimse giremez. Cennetin kapısını çalacak olanların ilki erkek ve kadın kölelerdir. Öyle ise Allah’tan korkun, sizinle Allah arasında olan ve sizinle köleleriniz arasında olan işlerinizi güzel tutun.

[Ravi: Hz. Ebu Bekir Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 485]

 

Zina yapan kimse, zina ederken mümin değildir. Şarap için de içerken mümin değildir. Hırsızlık yapan da hırsızlık yaparken mümin değildir, yağmacılık yapan bir mevki sahibi kimse de yağmacılık yaparken mümin değildir. Öyle bir yağmacılık ki; o adamın cüretine hayretten dolayı insanların gözü ona dikilir. [Müslim’in Ebu Hureyre Radıyallahu Anh’dan rivayetinde "sizden hiç biriniz ganimetten bir şey çaldığında mümin değildir. Aman sakının! Sakının!" ibaresi ilavesi vardır.]

[Ravi: Hz. Abdullah İbni Evfa Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 488]

 

Ya Esma, kadın, kız ergenliğe girdi mi onun artık yüzü ile elinden başka yeri gözükmemesi gerekir.

[Ravi: Hz. Âişe Radıyallahu Anha, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 493]

 

Ey insanlar hayâ etmiyor musunuz? Yemeyeceğiniz şeyleri topluyor, oturmayacağınız binalar yapıyor, akıl erdiremeyeceğiniz emeller güdüyorsunuz. Bundan utanmıyor musunuz?

[Ravi: Hz. Ummi Velid binti Ömer Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 495]

 

Ey insanlar, Allah kitabını Peygamberlerin lisanı üzere indirdi. Helalini helal, haramını haram kıldı. Peygamberlerinin lisanı üzerine indirdiği kitabında helal kıldıkları kıyamete kadar helaldir. Peygamberinin lisanı üzerine indirdiği kitabındaki haram kıldıkları da kıyamete kadar haramdır.

[Ravi: Hz. Enes Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 495]

 

Ey insanlar, kadınlarınızı süslenerek giyinmekten ve mescitte gururlanarak, yürümekten men ediniz. Zira beni İsrail, kadınlarının süslü elbiseler giymesi ve mescitlerde gururlanarak yürümelerine kadar lanetlenmediler.

[Ravi: Hz. Âişe Radıyallahu Anha, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 495]

 

İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, adam malın kendisine nereden geldiğine, helalden mi, haramdan mı geldiğine aldırmayacak.

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 502]

 

İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, adam bir topluluğun içinde oturacak ta, orda uygunsuz bir konu konuşulduğunda, kendisiyle alay edilecek diye kalkamayacak.

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 504// Deylemi; geleceğin tarihi 1, sayfa 30]

 

İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, şeytanlar onların evlatlarına ortak olacaklar. Denildi ki; "Bu da olacak mı ya Resulallah?" Buyurdu ki, evet. Dediler ki: "Bizim evlatlarımızı onların evladından nasıl ayırt edeceğiz?" Buyurdu ki: "Hayâ ve merhamet azlığından anlaşılacak.

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 504]

 

İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, kaygıları kursakları, şerefleri malları, kıbleleri kadınları olacak. Dinleri de altın ve gümüşleri olacaktır. Bunlar halkın şerlileridir ve Allah yanında onların nasibi yoktur.

[Ravi: Hz. Ali Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 504//[Sülemi; geleceğin tarihi 1, sayfa 19]

 

Doğuda başı tıraşlı [saçları kısa] bir cemaat çıkar. Onlar Kuran'ı okurlar, hançerlerini geçmez. Onları öldürenlere ve onlar tarafından öldürülenlere ne mutlu.

[Ravi: Hz. Ömer Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 507]

 

Doğuda başları tıraşlı [saçları kısa] bir kavim çıkar. Kuran'ı dilleri ile okurlar lakin hançerelerini geçmez. Onlar dinden, okun yaydan çıktığı gibi çıkarlar.

[Ravi: Hz. Sehl İbni Hüneyf Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 508]

 

Sizden biri sırt üstü uyuduğu zaman şeytan üç düğüm atar. Her düğümü yerine sağlamlaştırmak için de "uzun gece boyunca uyu diyerek" eliyle vurur. Eğer o kimse uyanır da Allah'ı anarsa bir düğüm çözülür, abdest alırsa bir düğüm daha çözülür. Eğer namaz kılarsa bütün düğümleri çözülmüş olarak, o neşeli bir şekilde ve ferah bir gönülle sabahlar. Yoksa mahzun bir kalbe ve tembel olarak sabaha çıkar.

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 512]

 

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı. Sadakallahül-Azıym.

[Kamer Suresi, 1.ayet]

-Ayette kullanılan ‘yarmak’ fiilinin Arapça karşılığı şakka’dır. Bu kelimenin Arapça’da farklı anlamları bulunmaktadır. Bazı Kuran tefsirlerinde ’ikiye yarılmak’ manası tercih edilmektedir. Bununla birlikte ’şakka’ kelimesi Arapçada ‘toprağı sürme, toprağı kazma’ anlamlarında kullanılmaktadır.

Kamer Suresi’nde 14 yüzyıl öncesinden haber verilen ayet; 20 Temmuz 1969’da ay yüzeyinde yapılan çalışmalar ile gerçekleşmiştir. Amerikalı astronotların Ay’a ayak basarak, Ay toprağı üzerinde bilimsel araştırmalar yapmaları, taş ve toprak örnekleri toplamaları Ay’ın yarılması ayetindeki ifadelere tam olarak uymaktadır.

 

-Şevval ayında ayaklanma, zilkade’de harp konuşmaları, zilhicce de ise harp vakti olacak.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 166]

-İran-Irak[IraQ] savaşının gelişim aşamalarıyla aynı tarihe denk gelmektedir. İran Şahı’na karşı olan ilk ayaklanma bilindiği gibi hadiste belirtilen 5 şevval 1398 [8 Eylül 1976]’da olmuştur. Hicri 1400 Zilhicce [Ekim 1980] ayında İran-Irak[IraQ] savaşı tam anlamıyla başlamıştır.

 

Fırat ve Dicle arasında Zevra[Bağdat] denilen bir şehir olacak. Orada büyük bir savaş olacak. Kadınlar esir edilecek, erkekler ise, koyun kesilir gibi boğazlanacak.

[Kenzul Ummal, Kitab-ul Kıyame Kısm-ul-Efal, 5.cilt, sayfa 38, El Muttaki]

-Hadiste geçen Fırat ve Dicle arasında ki bu büyük savaş ile yakın geçmişte yaşanan İran-Irak[IraQ] savaşına işaret edilmektedir.

 

Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek.

[Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sayfa 26]

-11 Eylül 2001 tarihinde ABD’nin New York ve Washington şehirlerinde meydana gelen, dünya tarihinin en büyük terör olayı olarak nitelendirilen saldırıya işaret edilmektedir. Bu patlamalar sonucunda büyük bir duman oluşmuş ve bu duman tüm şehirden ve hatta civar kentlerden görülebilecek kadar yükselmiş ve yayılmıştır. Çöken binalar ise, daha büyük bir toz bulutunun oluşmasına neden olmuş, hatta çevredeki insanların üzerleri tamamen bu tozla kaplanmıştır. Emperyalist amaçları uğruna kendi halkına bile saldırmakta tereddüt etmeyen ABD yönetimi, bu defa düzmece bir senaryo ile ikiz kuleleri yıkıp 3 bin insanını kendi elleriyle enkaza gömdü. Sistematik bir şekilde patlatılan binaların enkazları, Amerika da hiç yer yokmuş gibi ivedilikle Amerika dışındaki ülkelere gemilerle nakledilmiştir.

 

Talikan’a[Afganistan’a] yazık oldu. Şüphesiz ALLAH’ın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır.

[Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sayfa 59]

--11 Eylülü bahane eden ABD 2001 yılında dünyanın alakasız bir noktasındaki Afganistan’a saldırdı. Gerçek neden ise Afganistan’ın henüz işletilmeye başlanmamış olan sonsuz doğal gaz rezervlerinin Çine akışını önlemek ve Rusya'yı güneyden kuşatmaktır. Bu saldırılarda 100 bine yakın Afganlı öldürülmüş ve bu katliam halen devam etmektedir.

 

Fırat Nehri’nin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın.

[Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sayfa 28]

 

Fırat nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmayacaktır. İnsanlar onun için harp edecek ve her yüz kişiden doksan dokuzu öldürülecek, onlardan her adam, keşke kurtulan ben olsaydım, diyecektir.

[Sahih-i Müslim, 11/320]

 

Ramazan ayında Ay ve Güneş tutulması kıyamet alametlerindendir.

[El-Kavlu-l Muhtasar fi Alamat-il Mehdiyy-il Muntazar, sayfa 47]

--Bu tespitlere uygun olarak, 1981 yılında[hicri 1401’de] Ramazan ayının 15. günü Ay, 29.günü de güneş tutulmuştur. Yine ikinci olarak, 1982 yılında [hicri 1402’de] Ramazan ayının 14. günü ay, 28. günü güneş tutulmuştur. Üstelik benzer bir tutulma olayı; 2002 yılında[hicri 1423’de] ramazan ayının ortasında ay, sonunda güneş tutulması gerçekleşmiştir. Yine ikinci olarak, 2003 yılında [hicri 1424’de] ramazanın ortasında ay, sonunda güneş tutulması yaşanmıştır.

 

Her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 200]

--1986 yılında [hicri 1406’da] yani 14.yüzyılın başlarında ’Halley Kuyruklu Yıldızı’ dünyanın yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak bir yıldızdır. Hareket yönü doğudan batıya doğrudur. 1982 ve 1983 yıllarında meydana gelen ay ve güneş tutulmaları olayından sonra ortaya çıkmıştır. Bu yıldızın doğuşunun da diğer alametler ile aynı zamanda gelmesi, Halley kuyruklu yıldızının hadiste işaret edilen yıldız olduğunu doğrular niteliktedir.

Tarih boyunca bu kuyruklu yıldızın geçtiği zamanlarda Müslümanlar açısından çok önemli, hatta dönüm noktası olan olaylar meydana gelmiştir. Bunlardan bir kısmı Aleyhisselatu Vesselam Efendimizden aktarılan rivayetlerde bildirilmiştir:

--Bu yıldız ilk çıktığında: Hz. Nuh kavmi yok edilmiştir. Hz. İbrahim ateşe atılmıştır. Hz. Musa ile mücadele eden Firavun ve kavmi yok edilmiştir. Hz. Yahya öldürüldüğünde de görülmüştür. Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnenin şerrinden ALLAH’A sığınınız. [Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sayfa 32]

 

Bu yıldız geçtiğinde meydana geldiği rivayet edilen diğer olaylar şunlardır:

Hz. İsa doğmuştur. Aleyhisselatu Vesselam Efendimize ilk vahiy gelmeye başlamıştır. Osmanlı devleti tarih sahnesinde yer almaya başlamıştır. İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğinde de bu yıldız görülmüştür.

 

İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın hac ederler. Mina’ya indiklerinde etrafları, köpeklerin sarışı gibi sarılıp, kabilelerin birbirine girmesi gibi büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kalır.

[Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sayfa 35]

--1979[hicri 1400’de gerçekleşen Kâbe baskınının ardından 7 sene sonra hicri 1407 yılında, hac sırasında çok daha büyük, kanlı bir olay meydana gelmiştir. Bu olayda caddede gösteri yapan hacılara saldırılarak 402 kişi katledilmiş, çok fazla kan akıtılmıştır]

 

Doğudan üç veya yedi gün ardı ardına büyük bir ateş zuhur edecek, gökte karanlık görülecek, gökte alışılmış olan kırmızının aksine bambaşka bir kızıllık yayılacak. Yeryüzünün duyup anlayabileceği bir dille nida edilecek.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 166]

--Bilindiği gibi Temmuz 1991 yılında Irak’ın [IraQ], Kuveyt’i işgali sonrasında, Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi’ni büyük bir ateş sarmıştır. Bu ateşle ilgili o dönemdeki yazılı kaynaklarda yer verilen bir açıklama şöyledir:

<Kuveyt’te yanan petrol, insanlar ve hayvanlar arasında ölüme sebep oldu. Uzmanlara göre günde yarım milyon ton petrol duman olarak atmosfere karıştı. Her gün 10 tondan fazla is, kükürt, karbondioksit ve büyük miktarda, kanser yapıcı özelliği olan hidrokarbonlar bulut gibi körfez üzerinde asılı durdular. Yalnız körfez değil, onun şahsında tüm dünya yandı. [Kurtlar Sofrasında Ortadoğu, sayfa 175]

 

Sistemlerin değişmeleri

 

Yaygın katliamların vuku bulacağı büyük bir fitne görülecektir.

[El-Kavlu’l Muhtasar fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sayfa 37]

--Geçtiğimiz yüzyılda iki büyük dünya savaşı yaşanmış ve sırf bu savaşlarda 65 milyon insan hayatını kaybetmiştir.20. yüzyıl boyunca siyasi nedenlerle katledilen sivillerin sayısının 180 milyonu aştığı tahmin edilmektedir. Bu, daha önceki yüzyıllarla kıyaslandığında olağanüstü derece de yüksek bir rakamdır.

 

Önce Şam ve Mısır melikleri [hükümdar, yönetici, memleket sahibi] öldürülecektir.

[El-Kavlu’l Muhtasar fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sayfa 49]

--Mısır’ın yakın tarihi incelendiğinde hadiste de belirtildiği gibi bir yöneticinin öldürüldüğü görülmektedir: 1970 yılında Mısır’ın başına geçen ve 11 yıl iktidarda kalan Enver Sedat. Enver Sedat 1981 yılında bir resmigeçit sırasında muhalifleri tarafından düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybetmiştir. Mısır tarihinde öldürülen yöneticilerden diğerleri de; 1910 yılında suikasta uğrayan Başbakan Butros Gali, 1945 yılında öldürülen Mısır Başbakanı Ahmed Maher Pafla ve 1948’de yine bir suikast sonucu öldürülen Mısır Başbakanı Mahmoud Nukrashy Pafla’dır. Şam kelimesi ise, yalnızca Suriye’deki Şam şehri için kullanılmaz. Şam, Arapça’da kelime anlamı olarak ‘sol’ anlamına gelir ve eskiden beri Hicaz bölgesinin sol tarafında kalan ülkeleri ifade eder. Şam bölgesi yöneticilerinden de suikasta uğrayan çok sayıda kişi olmuştur. Bunlardan birkaç örnek şöyledir:

--1920’de öldürülen Suriye’nin eski Cumhurbaşkanı Salah Al-Deen Beetar, 1921’de öldürülen Suriye Başbakanı Droubi Pafla, 1949’da suikasta uğrayan Suriye Başbakanı Muhsin Al-Barazi, 1951’de öldürülen Ürdün Kralı Abdullah, 1982’ de bombalı suikasta uğrayan Lübnan’da falanjist lideri Beflir Cemayel.

 

Şam ehli, Mısırlı kabileleri esir alacaklardır!

[El Kavl-ul Muhtasar fi Alamat-il Mehdiyy-il Muntazar, sayfa 49]

—Bugün söz konusu bölgede yer alan devletler arasında İsrail de bulunmaktadır. Bu hadis’te 26 Ekim 1956 tarihinde İsrail'in mısıra saldırması ve Sina yarımadasını işgal etmesine işaret edilmektedir. 1967 yılındaki 6 gün savaşı ise İsrail-Mısır arasındaki başka bir savaştı. 5 Haziran’da İsrail hava kuvvetleri, Mısır’ın bazı hava üstlerine saldırılarda bulundu.

 

Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur.

[Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sayfa 38]

--Hadislerde belirtilen büyük şehirlerin, imar edilmiş beldelerin helak oluşu ve harap edilmesi, savaşlar ve çeşitli doğal afetler sonucunda meydana gelen yıkımlardır.

 

Dünyanın harap olmuş yerlerinin yeniden inşa edilmesi, inşa edilmiş yerlerinin yıkılması kıyametin şart ve alametlerindendir.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 138]

--Harap olan yerlerin inşa edilmesi de ahir zaman alametlerindendir. Berlin, Leningrad[ST. Petersburg], Dresden gibi 2. dünya savaşı sırasında tanınmayacak hale gelen büyük Avrupa şehirleri, savaş sonrasında yeniden inşa edilmiştir. Japonya’nın Kobe şehri 1995 yılının ocak ayında büyük bir deprem sonucu harap olmuştur. Japonlar bütün zararlara rağmen kısa bir süre içinde Kobe şehrini tekrar inşa ettiler.

 

Iraklıların [IraQ] elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alış veriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak.

[Kenzul Ummal; Kitab-ul Kıyame Kısm-ul Efal, 5.cilt sayfa 45]

--Ahir zaman alametlerinden biri de Iraklıların [IraQ] parasının değer kaybetmesidir. İran-Irak[IraQ] ve Körfez Savaşı sonrasında Irak’ta[IraQ] yaşanan ekonomik çöküntü ve savaş sonrası devam eden ambargolar bilinmektedir.

 

Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir.

[Risalet-ül Huruc-ül Mehdi,3.cilt, sayfa 177]

--2003 Irak[IraQ] Savaşı’nda, savaşın ilk gününden itibaren Bağdat, en yoğun bombardımana tutulan şehirlerden biri olmuştur. Aşırı bombardıman, geceleri Bağdat’ın tıpkı hadiste haber verildiği gibi alev alev yanmasına neden olmuştur. ABD 2003 yılında bir dolu iğrenç yalan ile daha önce İran ve Kuveyt savaşlarında kullandığı işbirlikçi Saddam Hüseyin rejimini bahane ederek Irak’ı[IraQ] işgal etti. Oysa Saddam Hüseyin 1991 yılında Körfez Savaşı sonrası kayıtsız şartsız teslim olmuştu. ABD’nin niyeti gerçekten rejimi değiştirmek olsaydı o gün 24 saat içinde bu işi yapabilecek durumdaydı. Ama yapmadı. Mart 2003den Temmuz 2006 ya kadar yaşları 15–44 arası 650 bin Iraklı[IraQ] sivil öldürülmüştür.

 

—Irak’a [IraQ'a] saldırmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Iraktaki [IraQ] masum insanlar Şam’a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak’ta [IraQ] yeniden yapılanır.

[Kenzul Ummal; Kitab-ul Kıyame Kısm-ul Efal, 5.cilt, sayfa 254]

--Hadiste Irak'ın [IraQ] yeniden inşa edileceğine dikkat çekilmektedir. Önce İran-Irak[IraQ] Savaşı, daha sonra Körfez Savaşı, son olarak da 2003’teki Irak [IraQ] savaşlarının ardından, Irak’ta [IraQ] pek çok şehir yerle bir olmuştur. 2003 yılında Irak[IraQ] Savaşı başlamadan önce on binlerce Iraklının [IraQ], Suriye başta olmak üzere çeşitli ülkelere göç etme çabaları bu hadisteki olaya işaret etmektedir.

 

Öyle bela ve musibetler olacak ki, hiçbir kimse, sığınabileceği bir makam bulamayacaktır. Bu belalar Şam’ın etrafında dolanacak, Irak'ın [IraQ] üzerine çökecek. Arabistan yarımadasının elini ve ayağını bağlayacaktır. Onlar belayı bir taraftan defetmeye çalışırlarken, diğer taraftan o yine ortaya çıkacaktır.

[Kenzul Ummal; Kitab-ul Kıyame Kısm-ul Efal, 5.cilt, sayfa 38–39]

 

Irak[IraQ] halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı çapulculara katılır. Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve öldürülürler. Siz bunları gördüğünüz zaman kıyamete hazırlanın.

[Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar]

--Ahir zaman alametlerinden biri de Irak[IraQ] halkının üçe ayrılmasıdır.

 

Fırat nehri ile Dicle nehri arasında bir şehir kurulacak da orada Abbas oğullarının saltanatları kurulacaktır. Orası Zavra[yani Bağdat şehri] diye isimlendirmiştir. Ey müminlerin Emir’i, Resul-i Ekrem o”rasını niçin Zavra isimlendirmiştir?” Çünkü harp her tarafını sardığı ve ta kenar bucaklara kadar ulaştığı için Zavra diye isimlendirir.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 426]

 

Müslümanlar Yahudiler harp etmedikçe kıyamet kopmaz.

[Ebu Müslim; İmam Tirmizi]

20. yüzyılın başlarından itibaren Müslümanlarla Yahudiler arasındaki savaş ve çatışmalar sürmektedir. Birinci dünya savaşı ile Osmanlı hâkimiyetinden çıkan Filistin toprakları, bu dönemden sonra bir daha barış ve huzura kavuşamadı. 1940 yılından bugüne Filistin’de kanlı savaşlar yaşanmış ve dönem dönem yaşanmaktadır.

 

Muhammed ümmetinden masum bir çocuk öldürüldüğünde, gökten bir melek ‘hak onda ve onun yanında olandadır’ diye haykırır.

[Sabban İsafur Ragibin, sayfa 154]

--Ahir zamanın önemli alametlerinden biri de masum çocukların öldürülmesidir. Bu durumun örnekleri özellikle son yıllarda yaşanan savaş ve çatışmalarda yoğun olarak görülmektedir.

 

Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder. Bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir. [

Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sayfa 26]

--günümüzde fuhuş, kumar, içki, rüşvet gibi birçok fiil, haram olmalarına rağmen dünyanın pek çok ülkesinde giderek artan bir oranda işlenmektedir.

 

ALLAH apaçık inkâr edilir hale gelmedikçe kıyamet kopmaz.

[Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sayfa 27]

--ALLAH’I inkâr etme sapkınlığı olan ateizm, 19.yüzyılın sonundan itibaren yaygınlaşmıştır.

 

Lat-uzza’ya yeniden ALLAH’TAN başka ilah edinilerek tapılmadıkça kıyamet kopmaz.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 281]

--ALLAH’tan başka ilah edinmek hiç şüphesiz çok büyük bir sapkınlık ve günahtır. Bazı insanlara putlara tapmaktan bahsedildiğinde, yalnızca geçmiş toplumların yaptığı gibi tahtadan veya taştan yontulmuş heykellere tapmaktan bahsedildiğini sanırlar. Oysa bu yanılgıdır. Şirk koşan bir insan, yalnızca insan yapımı putlara tapan insan demek değildir. ALLAH’ın Kuran’da bildirdiği gibi, şirk koşmadan iman etmek demek ‘’dini yalnızca ALLAH’a halis kılarak-yani yalnızca ALLAH’ın rızasını ve rahmetini umarak- iman etmek’ demektir. Ahir zamanda ise, şirk koşmadan samimi olarak iman eden insanların sayısı azalacak, gösteriş için ibadet eden, ALLAH’ın hak dininden uzaklaşarak kendilerine birtakım batıl inançlar edinen insanların sayısı artacaktır.

 

Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır.

[İmam Suyuti, Cami’üs-Sağır, 3/211]

--Anarşi ve çatışma, geride bıraktığımız yüzyılın en belirgin özelliklerinden biridir. İç savaşlar, ihtilal ve ayaklanmalar binlerce insanın hayatına mal olmuş, güvenlik ve huzur insanların en büyük özlemlerinden biri haline gelmiştir.

 

Bütün kalplerin içine fesat düştüğü için bir kısım halk diğeriyle konuşarak barış ve ittifak gösterileri yaparlar. Fakat kalplerinde barış ile ittifaka muhalif bir durum olduğu bir devir gelmedikçe kıyamet kopmaz.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 382]

--Özellikle İsrail-Filistin arasında her türlü girişim ve çabaya rağmen bir türlü gerçekleşemeyen barış.

 

O sırada fitneler, karışıklıklar, ihtilaller çok olur da insanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 482; Kitabü’n-Nihaye, İbn-i Kesir]

--20 yüzyılın sonlarından itibaren başta Salvador, Nikaragua gibi orta ve güney Amerika ülkeleri başka olmak üzere dünyanın dört bir yanında ihtilaller, darbeler ve karşı darbeler yaşanmıştır.

 

Ey ALLAH’ın Resulü, ahlas nedir?

Kaçışmak-yani insanlar arasındaki aşırı düşmanlıklardan dolayı birbirlerine güvenemedikleri için kaçışmaları- ve insanların mallarının yağma edilmesidir, buyurdu.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 386]

--Yurtlarından göç etmek zorunda bırakılan insanlara işaret edilmektedir.

 

 

2 büyük İslam ordusu birbirleriyle harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 454]

--İran- Irak[IraQ] savaşı, Irak’ın [IraQ] 1990 yılında Kuveyt’i işgali.

 

Ahir zamanda ümmetimin başına yöneticilerinden şiddetli belalar gelir, öyle ki yerler Müslümanlara dar gelir.

[Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sayfa 12]

--Müslüman ülkelerde, din ahlakından uzak, zalim ve acımasız karakterli kişilerin iktidarda olacaklarına işaret edilmektedir.

 

Ebu Hureyre Radıyallahu Anh anlatıyor: Resulallah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki: “İnsanlar öyle günler görecek ki, katil niçin öldürdüğünü, öldürülen de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek.”

[Ebu Müslim, Fiten, sayfa 56]

--Cinayetlerde ahir zaman alametlerinden biridir. Çok küçük bir tartışma nedeniyle veya karşısındaki kişinin tepkisinden hoşlanmadığını, dinlediği müzikten rahatsız olduğunu öne sürerek, çok az bir miktar para elde edeceğini düşünerek cinayet işleyenlere sıkça rastlamaktayız.

 

Fakirler çoğalacak.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 455]

 

Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 440]

--Hiç şüphesiz tarih boyunca açlık ve sefalet hep var olmuştur. Ancak ahir zamanda fakirlik tüm dünya genelinde çok büyük bir artış göstermiştir. Bugün dünyanın dört bir yanında yiyecekten ve içecekten mahrum, sağlıksız koşullar altında yaşayan, barınacak bir yer bulamayan insanlar bulunmaktadır.

 

İnsanlar 95. seneye kadar malik olacak, yani işleri iyi gidecek, 97 veya 99. sene de mülkleri zayi olacak.

[El-Kavlu-l Muhtasar fi Alametil Mehdiyy-il Muntazar, sayfa 54]

--Ahir zamanda nasıl bir ekonomik durum olacağına işaret edilmektedir.

 

Ticaret ve yollarının kesildiği ve fitnelerin çoğaldığı zaman kıyamet yaklaşmış olacaktır.

 [Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sayfa 52]

 

Milletler arasında ticaret yolları kesilecek, insanlar arasında fitneler çoğalacaktır.

[El-Kavlu’l Muhtasar fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sayfa 39]

--Günümüzde ülkeler arasında yapılan ticari ve ekonomik iş birliği anlaşmalarına rağmen, güvenlik endişesi kimi zaman ticari faaliyetlere engel olmaktadır.

 

Herkesin az kazançtan yakınması. Paraları için zenginlerin saygı görmesi.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 146]

 

Piyasaların durgun olması, kazançların azalması kıyamet alametlerindendir.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 146]

 

İşlerin kesat gitmesi kıyamet alametlerindendir. Herkes <satamıyorum, alamıyorum, kazanamıyorum!> diye yakınacak.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 152]

 

15 şeyi yapmaya başlayınca ona büyük belaların gelmesi vacip olur!” buyurmuşlardır. [yanındakiler:] “Ey ALLAH’ın Resulü! Bunlar nelerdir?” diye sordular. Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz saydı: “ganimet[yani milli servet, fakirlere uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında] dönen bir mal haline gelirse.” [imam Tirmizi, Fiten, sayfa 39]

--Bu durum günümüzde dünya genelinde yoğun olarak yaşanmaktadır. Bugün dünyanın en zengin insanları, dünyadaki zenginliklerin büyük kısmını kontrolleri altında tutarken, milyarlarca insan da fakirlik ve açlık içinde yaşamaktadır.

 

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak.

[Ramuz-el Ehadis, 476/11]

 

Kıyametten önce iki büyük hadise vardır. Ve sonra da zelzeleli yıllar.

[Ramuz-el Ehadis,187/2]

 

Barınacak evler, sizi taşıyacak hayvanlar bulamayacağınız günler yaklaşmıştır. Çünkü evlerinizi depremler yıkacak.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 146]

 

Anlaşmazlıklar ve sık sık depremler meydana gelecek.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 166]

--Son birkaç yıl içinde meydana gelen büyük ve sürekli depremler, dünya kamuoyunun gündeminde devamlı olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Amerikan Ulusal Deprem Enformasyon Merkezi verilerine göre sadece 1999 yılında, yeryüzünde küçük veya büyük şiddette 20.832 deprem meydana gelmiştir.

 

Kıyamet alametlerinin ilki yer çökmeleridir.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 518]

 

Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere –çeşitli itham ve bahanelerle hakaret ettiği zaman, artık kızıl rüzgârları, yere batışı veya suret değiştirmeyi veya gökten taş yağmasını bekleyin.

[Tirmizi, Fiten, sayfa 39/ Kutub-i Sitte, 14.cilt, sayfa 341]

 

“İnsanlara ölüm gelip evler mezar olduğu zaman halin nice olur?” buyurdu.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 392]

 

Kıyametten önce 10 alamet görmeden, kıyamet kopmayacaktır. Onuncusu, insanları denize atacak olan kasırga.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 288]

--Şehirlerin yok olmasına neden olan bir diğer sebep de doğal afetlerdir. Doğal afetlerin içinde bulunduğumuz çağda hem sayısal hem de büyüklük olarak arttığı istatistiksel bir gerçektir. Son 10 yılda baş gösteren iklim değişikliklerinin yol açtığı felaketler bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Sanayi, zararlı ve istenmeyen bir yan ürün olan küresel ısınmaya sebep olmakta, giderek ısınan dünya atmosferindeki dengeler bozulmakta ve böylece iklim değişiklikleri meydana gelmektedir.

 

Ev ve kulübe bırakmayan şiddetli bir yağmur yağıncaya kadar kıyamet kopmaz.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 253]

 

Yağmurun çoğalması, otların azalması kıyametin yaklaşmasındandır.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 137]

 

Gökten şiddetli yağmur yağıp, taş binalar hariç bütün kerpiç evler yıkılmadıkça kıyamet kopmaz.

[Ahmed b. Hanbel, Müsned 13/291]

--Şiddetli yağmurlar sonucunda oluşan sel baskınları, insanların hayatlarını ve mallarını kaybetmelerine neden olan büyük doğal felaketler arasındadır. Özellikle son dönemlerde sel baskınları, dünyanın çeşitli bölgelerinde önemli oranda can ve mal kaybına neden olmuştur.

 

Kıyametin yaklaştığı sırada yıldırımlar o kadar çoğalacak ki, insanlar birbirlerine şöyle diyecekler: “Dün kime yıldırım isabet etti?” Onlarda şöyle cevap verecekler: “Dün falan ve filan kimseleri yıldırım çarptı.”

[El-Hakim, Müstedrek, 4/444]

 

Evlerinizi depremler yıkacak, hayvanlarınızı yıldırımlar yakıp kömüre çevirecektir.

[Naim bin Hammad; Geleceğin Tarihi 4.cilt, sayfa 69]

--Yıldırımların artması kıyamet alametlerinden birisidir. Yıldırım düşmesi nedeniyle can ve mal kaybının artması son yıllarda sıkça rastlanan bir durum olmuştur.1998 yılında Kongo’da futbol sahasına düşen yıldırım neticesinde, sahadaki 11 futbolcunun ölümü bu örneklerden biridir. 2001 yılında Meksika’da futbol sahasına düşen yıldırım nedeniyle de 6 kişi hayatını kaybetmiştir. Bunlar dışında da yıldırım düşmeleri pek çok insanın hayatını kaybetmesine ve hayvanların telef olmasına neden olmaktadır.

 

İnsanlara bir zaman gelecektir ki; Kuran’ın yalnız resmi, İslam’ın yalnız ismi kalacaktır. Onlar İslam’dan en uzak insanlar oldukları halde, İslami isimlerle isimlenecekler, mescitleri görünüşte imar edilmiş olduğu halde hidayet yönünden harap olacaktır.

[Hâkim; Deylemi; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 27]

 

İnsanlara bir zaman gelir ki Kuran bir vadide, insanlar başka bir vadide olurlar.

[Hâkim; Tirmizi; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 25]

 

İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, onların yüzleri insan yüzü, kalpleri şeytan kalbidir. Kan dökücüdürler, çirkin hareketlerden kaçmazlar. Eğer sen onlara tabi olursan seni gözetirler. Eğer onlara güvenirsen, sana ihanet ederler. Onların çocukları ahlaksız, gençleri arsız olur. Yaşlıları ise iyiliği emretmez, kötülüğü sakındırmaz olur.

[Hatib; Geleceğin Tarihi 1, sayfa 23]

 

İnsanların -bidatçilerin- dinden olmayan şeyleri dindenmiş gibi gösterip kabul ettirmeye çalışanların görüşlerini benimseyip farkında olmadan şirk koştukları, ilmi geçim için tahsil ettikleri, dinlerini dünyalıklarına alet ettikleri bir zaman gelecektir.

[Deylemi; Son Zamanlarla İlgili hadisler, sayfa 68]

--Din ahlakının görünüşte uygulandığı, fakat gerçekte ALLAH’ın emrettiği Kuran ahlakının neredeyse tamamen terk edildiğine işaret edilmektedir. Apaçık olan Kuran ayetlerinin görmezlikten gelindiği, ALLAH adına hükümler öne sürüldüğü, dinde ayrılığa düşüldüğü, ibadetlerin gösteriş amaçlı yapıldığı, dinin çıkar ve menfaat sağlamak için araç olarak kullanıldığı; imanın taklitçiliğe dayalı olması da ahir zamanın alametlerindendir. Bu devirde sözde Müslümanlar çoğunlukta, hakiki âlimler ve samimi Müslümanlar ise azınlıktadır.

 

Kuran okuyan, fakat okudukları dillerinde kalan[okuduklarını anlamayan], kalplerinde inanmayan insanların türeyeceği bir zaman gelecektir.

[İmam Taberani; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 64]

 

Ahir zamanda sizden önceki milletleri karış karış, arşın arşın izleyeceksiniz, hatta onlar[Yahudiler ve Hıristiyanlar] kertenkele deliğine girseler, siz de peşlerinden gireceksiniz.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 470]

--Ahir zamanda Müslüman toplumların Müslüman olmayan toplumlara özeneceklerini, onlara benzemeye çalışacakları ifade edilmiştir. Bazı Müslüman toplumlar içinde din ahlakına uygun olmayan ideoloji ve akımların yaygınlaşmasına işaret edilmektedir.

 

Kıyamet önü sıra karanlık geceler gibi fitneler vardır.

[Ramuz-el Ehadis, 121/5]

 

Kıyamete yakın karanlık gecelerin parçaları gibi karışıklıklar olacaktır. Bu karışıklıklar için de kişi mümin olarak sabahlayıp kâfir olarak akşamlayacak, mümin olarak akşamlayıp kâfir olarak sabahlayacaktır.

[Kuran ve Sünnette Kıyamet ve Ahiret, sayfa 155]

 

O devir de halkı cehennem kapılarına çağıracak olan birtakım davetçiler [propagandacı, çığırtkanlar] olacaktır. Her kim o çığırtkanların davetine icabet ederse onu cehenneme atacaklar.’’ ‘Ya Resulallah, o davetçiler topluluğun özelliklerini bize bildirseniz?’ ‘’Peki, edeyim, onlar bizim milletimizden olup bizim dilimizle konuşan bir topluluktur.” buyurdu.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 382]

 

Yakın gelecekte kör, sağır ve dilsiz [yani insanları kör] edip doğruyu göstermeyen, sağır edip hak olanı duyurmayan ve dilsiz edip hak sözleri konuşturmayan bir takım fitneler olacaktır. Fitne çokluğunda dilin fitneye karışması ve propaganda yapması, kılıç darbesi gibi onun yayılmasını sağlar.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 390]

--Ahir zamanda dinsizlik ve ahlaksızlık propagandası yapan insanlar olacağı haber verilmiştir. Günümüzde ülkelerin bir kısmının ahlaki ve sosyal yapısına baktığımızda bu alametin gerçekleştiğini açıkça görmekteyiz.

 

Ahir zamanda kurt okuyucular olacak. Kim o zaman yetişirse, şerlerinden ALLAH’a sığınsın. Onlar çok kirli insanlardır. İkiyüzlülük hâkim olacak, ikiyüzlülük ve gösterişten utanılmayacak.

 [Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 470]

 

Âlimler ilmi sırf para kazanmak için öğrendiğinde, dini dünyalık karşılığında sattıklarında, hükmü sattıklarında, kıyamet yaklaşmış olacaktır.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 480]

 

Ahir zamanda öyle adamlar çıkacak ki, dinlerini dünya menfaatleri karşılığında satacaklardır. Bunlar yumuşak görünmek için koyun postuna bürünecekler, dilleri şekerden tatlı, fakat kalpleri kurt kalbi gibi katı olacaktır.

[İmam Tirmizi, Zühd, sayfa 60]

 

Mescitlerin içinde ALLAH’a isyan içinde olanların, günah işleyenlerin seslerinin yükselmesi, dinen yasak olan şeyleri işleyenlerin, dinin emrettiklerini yerine getiren samimi müminler üzerine galip olup onlara tahakküm etmeleridir, buyurdu.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 450]

 

Nihayet cahil birtakım insanlar kalırda kendilerine dini meseleler sorulunca, onlar ilimleri olmadığı halde kendi fikirleri ile fetva verirler de hem kendileri sapıklığa düşerler hem de halkı saptırırlar.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 463]

 

Yazık ümmetime âlimlerden dolayı! Bunlar ilmi ticaret vasıtası edinirler. Zamanlarının emirlerine sokulmak suretiyle kendilerine kazanç temin ederler.

[Hatim; Geleceğin Tarihi 1, sayfa 27]

 

İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, onların hepsi Kuran okur, ibadete çalışırlar ve ehli bidatle[dinde olmayan şeyleri dinde varmış gibi göstermekle] meşgul olurlar. Lakin bilmedikleri yönden ALLAH’a şirk koşarlar ve okumalarına ve ilimlerine bedel rızk alırlar ve dünyayı din karşılığında yerler. İşte bunlar, kör deccalın avenesi olacaklardır.

[Deylemi; Geleceğin Tarihi 1, sayfa 27]

 

İslam dinine gereken saygıyı göstermeyen, dini, kendi menfaatleri doğrultusunda araç olarak kullanmaktan çekinmeyen insanların durumu şu şekilde anlatılmıştır: “ümmetimin son zamanlarında mescitlerini süsleyip, kalplerini harap bırakan, elbisesini sakınıp koruduğu kadar dinini sakınıp korumayan, dünya işlerinin yolunda gitmesi uğrunda dinini vasıta yapmaya aldırış etmeyen bir takım insanlar ortaya çıkacaktır.”

[Hâkim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 27]

 

Ahir zamanda, zalim yöneticiler, ALLAH’ın emirlerine karşı gelen yöneticiler, hain kadılar [hakimler], yalancı hocalar olacaktır. Bunlara herhangi biri yetişirse onların yanında olmasın, yardımcı olmasın, yön veren olmasın.

[Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, sayfa 182]

 

Haberiniz olsun, şu muhakkak ki başlarınıza birtakım yöneticiler ve devlet başkanları gelecek de onlar, devlet hazinesinden; yardıma ihtiyacı olan sizlere vermediklerini; hakları olmadığı halde kendilerine verilmesini hükme bağlayacaklardır.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 380]

 

Yakında başınıza bazı yöneticiler gelecek. Rızklarınıza el koyacak, sizi yalanlarla avutacaklar. İş yapacaklar, lakin yaptıkları fena olacak. En fena tarafları da kötülüklerini siz güzel görmedikçe ve yalanlarını onaylamadıkça sizden razı olmayacaklar.

[Bagavi; İmam Taberani; Geleceğin Tarihi 1, sayfa 43]

 

İslam’ın usulleri teker teker bozulacak ve halkı İslam yolundan saptıracak yöneticiler çıkacak.

[Hâkim; Geleceğin Tarihi 1, sayfa 57]

 

İyilik terk edilip emredilmediğinde, kötülük işlenip alıkonulmadığında kıyamet yaklaşmış olacaktır.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 480]

 

Kıyamet yaklaşır, hayırlı işler azalır.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 264]

 

Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz; “İyiliği emretmediğinizde, kötülüğü yasaklamadığınızda haliniz ne olur?” diye sordu. Ashabı “Yani bu olacak mı?” diye sordu. “Evet, hatta daha beteri!” buyurdular. Ve sormaya devam ettiler: “Kötülüğü emredip, iyiliği yasakladığınız zaman haliniz ne olur?” [yanında bulunanlar iyice hayrete düşerek]: “Ey ALLAH’ın Resulü! Mutlaka olacak mı?” dediler. “Evet, hatta daha da beteri!” buyurdular ve devam ettiler: “İyiliği kötülük, kötülüğü de iyilik saydığınız zaman haliniz ne olur?” [yanındaki ashabı]: “Ey ALLAH’ın Resulü! Bu mutlaka olacak mı?” diye sordular. “Evet, olacak!” buyurdular.

[Ebu Ya’la, Müsned; İmam Taberani, El-Mu’cemu’l-Evsat; Heysemi, Mecma’u’z-Zevaid]

-Günümüzde din ahlakından uzak yaşayan toplumlarda doğru ile yanlış tamamen birbirine karıştırılmıştır. İnsanların doğru olan yaptıkları, güzel ahlak gösterdikleri ‘saf’ olarak değerlendirilmekte, kendi çıkarları uğruna başkalarının haklarını çiğneyenler ‘zeki ve becerikli’ insanlar olarak yorumlanmaktadırlar. Kuran ahlakına tamamen zıt olan bu durum günümüzde birçok toplumda kesin bir anlayış olarak yerleşmiştir.

 

Kişinin mahvolması ebeveyninin elinde, o yoksa karısının elinde, o da yoksa akrabasının elinde olacak. Şöyle; onu geçim sıkıntısı yüzünden ayıplayacaklar, gücünün yetmeyeceği işlere sürecekler, nihayet o dayanamayarak karanlık ve tehlikeli işleri yapacak ve mahvolup gidecek.

[Ebu Naim; Geleceğin Tarihi 1, sayfa 29]

 

İnsanlara bir zaman gelir ki, camilerinde toplanıp namaz kılarlar. Fakat aralarında mümin bulunmaz.

[Hâkim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 19]

 

Mescitler namaz kılınmayıp, gelip geçilen bir yol haline geldiği bir zaman gelmedikçe kıyamet kopmaz.

[Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 87]

 

İnsanlar mescitler hususunda öğünmedikçe kıyamet kopmaz.

[Ahmed b.Hanbel; Ebu Davud; ibn-i Mace]

 

Kim Kuran okursa mükâfatını ALLAH’tan istesin. Zira son zamanlarda Kuran okuyup mükâfatını insanlardan isteyen bir takım insanlar türeyecektir.

[İmam Tirmizi; Son zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 12]

 

Âlimleriniz, altın ve gümüş paralarınızı almak için Kuran okudukları zaman, Kuran’ı ticaret için edindiğiniz zaman kıyamet yaklaşmış demektir.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 141]

 

Kuran’ın şarkı söylercesine okunup haz duyulduğu, hatta kişi âlim olmadığı halde bu okuyuşundan dolayı itibar gördüğü zaman kıyamet yaklaşmış olacaktır.

[İmam Taberani; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 33]

 

Ahir zamanda ümmetim hakkında en çok endişe duyduğum; yıldızlara inanmak, kaderi yalanlamak.

[Ramuz-el Ehadis, 1/1540]

--Astroloji ve fallar.

 

Kıyamet alametlerinden biri, nefsinin arzularına meyletmektir. İnsanlar namazı terk edecekler ve şehvetlerine tabi olacaklardır.

[Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar]

 

İnsanların ihtilaf ve sosyal sarsıntılar içinde bulundukları zaman kıyamet yaklaşmış olacaktır.

[Ramuz-el Ehadis, 7/7]

--Günümüzde insanların karşı karşıya oldukları önemli bir sorun, sosyal yapılardaki bozulmalardır. Toplumsal çöküş değişik şekillerde kendini göstermektedir. Dağılmış aileler, boşanmalardaki artış ve gayrı meşru çocuklar aile kurumundaki bozulmaların doğal sonucudur.

 

İnsanlar üzerine aldatıcı seneler gelecek. O senelerde haine itimat edilecek, doğru kişi hain sayılacak.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 476]

 

Kötülerin çoğaldıkça çoğalması, yalancıların doğru kabul edilmesi,  kıyamet alametlerindendir.

[Beyhaki; ibn-i Neccar; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 107]

 

Dünyada alçak oğlu alçak kimseler insanların en mutlusu oluncaya kadar kıyamet kopmayacaktır.

[İmam Tirmizi, Fiten, sayfa 37]

 

Yalancının doğrulanması, doğrunun yalanlanması kıyamet alametlerindendir.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 137]

 

Yalancı doğru kabul edilecek ve doğru söyleyen ise, tekzip edilecektir. Haine güvenilecek ve güvenilir olana ise, hain muamelesi yapılacaktır. İşte o zaman yalan yaygınlaşacak.

[Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar]

 

Kıyametin önü sıra hilekâr seneler vardır. O zamanlarda emin adamlara töhmet, haine güvenilir ve emin susturulur. Yalancıya emin gözüyle bakılır.

[İbn-i Asakir; Geleceğin Tarihi 1, sayfa 40]

 

Ehil olmayanın sahip olması, yaramayanın makama getirilmesi, yarayanın saf dışı edilmesi de kıyamet alametlerindendir.

[Naim bin Hammad; Geleceğin Tarihi 1, sayfa 41]

 

Ahir zamanda ümmetim içerisinde en az bulunacak şey helal para ve kendisine güvenilir arkadaştır.

[Suyuti, Cami'üs-Sağır,2/71]

 

İyi insanlar birer birer gidecek, geriye arpa ve hurmanın yaramazı gibi yaramaz insanlar kalacaktır.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 137]

 

Milli servet belirli kişilerin idaresinde olduğu, emanet kazanç sayıldığı, zekât ağır bir yük kabul edildiği zaman kıyamet yaklaşmış olacaktır.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 114]

 

Emanetin kazanç, zekâtın da altından zor kalkılacak bir borç olarak kabul edilmesi kıyamet alametlerindendir.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 139]

 

İnsanlar sözlerini ve vaatlerini bozduğu, emanetleri kazanç olarak gördükleri zaman kıyamet yaklaşmış olacaktır.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 378]

 

Zekât ödemeyi ibadet bilmeyip bir angarya ve ceza kabul ettikleri zaman kıyamet yaklaşmış olacaktır.

[İmam Tirmizi, Fiten, sayfa 39]

 

O zaman zekât ceza olarak ve vergi de, ganimet olarak zorla alınacaktır.

[Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar]

 

Hz. Huzeyfe Radıyallahu Anh’ın anlattığına göre, Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Ey Huzeyfe! O günde onlar dinden çıkmak üzere olacaklardır. Namaz da kılmayacaklardır.”

[Ukayli, En-Necmu’s-Sakıb fi Beyan-ı Enne’l Mehdi Min Evlad-ı Ali bin Ebi Talib Ale’t Temam Ve’l Kamal]

 

Kıyamet alametlerinden biri, namazın terk edilmesidir. İşte o zaman ya Selman! Dinsizliğin en fenası ve günahların en kötüsü meydana gelecektir. İnsanlar namazı terk edecekler ve şehvetlerine tabi olacaklar. Eğer siz onlara erişirseniz, namazlarınızı vaktinde kılınız.

[Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar]

 

İnsanlar öyle bir zamanla karşı karşıya kalacaklar ki, namaz terk edilecek, yapılar uzanacak, yemin ve lanetlemeler çok olacak, rüşvet ve zina alabildiğine yayılacak, ahiret dünyaya değişilecek.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 157]

 

Kıyametten hemen önce, yalancı şahitlik yaygınlaşır, hakka şahitlik ise gizlenir.

[Ramuz-el Ehadis, 1/121]

 

İftiranın yaygınlaşması kıyamet alametlerindendir.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 450]

--Gerçek şahitliğin gizlenmesi, yalancı şahitlerin ve iftiranın ise yaygınlaşması önemli kıyamet alametlerindendir. Aslında bu durum, insanların din ahlakından uzaklaşmalarının neticelerindendir. Din ahlakı insanların koşullar ne olursa olsun dürüst olmalarını, kendi aleyhlerinde bile olsa adil davranmalarını gerektirmektedir. Din ahlakından uzak, ahirette sorguya çekileceğinin bilincinde olmayan insanlar ise, menfaatleri gerektirdiğinde kolayca yalan söyleyebilir. Bir başkası hakkında yalancı şahitlikte bulunabilirler.

 

İş ehil olmayana verilince, artık kıyameti bekle!

[Zebidi, Tecridi Sarih,12/201]

 

Zengine itibar edilip kendinden daha üstün kişiler ona ayağa kalktıklarında ve ona selam verdiklerinde kıyamet yaklaşmış demektir!

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 480–481]

 

Kıyamet alametlerinden biri, mal sahibine malından dolayı hürmet etmektir.

[Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar]

 

Kalpler birbirine yabancı olmadan, sözler birbirinden ayrılmadan, ana baba bir, kardeşler farklı dinlerden olmadan kıyamet kopmaz.

[Deylemi; Geleceğin Tarihi 1, sayfa 32]

 

Selam halka değil de özel insanlara verilinceye kadar kıyamet kopmaz.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 470]

 

Akraba ile bağları kesmek ve kötü komşuluk kıyamet alametlerindendir.

[Ahmed b. Hanbel, Müsned,11/90]

 

Kıyamet yaklaşınca kişi köpek yavrusu yetiştirecek. Bu iş ona, kendi öz çocuğunu yetiştirmekten daha iyi gelecek.

[İmam Taberani; Hâkim]

 

Kişilerin annesine isyan etmesi, babasına sıkıntı vermesi kıyamet alametlerindendir.

[İmam Tirmizi, Fiten, sayfa 38]

 

Kıyametten hemen önce, akraba ile ilişkiler kesilir.

[Ramuz-el Ehadis, 448/7]

 

Büyükler küçüklere merhamet etmediklerinde, küçüklerde büyüklerine saygı göstermediklerinde, çocuk öfkeli olduğunda, kıyamet yaklaşmış olacaktır.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 480]

 

Büyüğe saygı, küçüğe sevgi kalkacak.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 140]

--Gençlerin sinirli olmaları, çocuklar ile yetişkinler arasındaki sevgi ve saygının kalmaması.

 

Kıyamet yaklaşınca gayri meşru çocuklar çoğalır.

[Ramuz-el Ehadis, 33/7]

 

İnsanlarda cimrilik ve hırs artacak.

[Müslim, İmare, sayfa 176]

 

Kıyamet yaklaştı, hâlbuki insanlar dünyaya karşı ancak hırslarını artırıyorlar, ALLAH’tan da uzaklaşıyorlar.

[Suyuti, Cami'üs-Sağır,2/57]

--Materyalist felsefe ve dünya görüşlerinin etkisiyle insanların ahireti unutmaları; dünyaya büyük bir hırsla bağlanmaları ahir zaman alametlerindendir.

 

İkiyüzlülük hâkim olacak, ikiyüzlülük ve gösterişten utanılmayacak.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 470]

 

Son zamanlarda türeyen, birbirleriyle karşılaştıkları zaman selamları lanetlemeden, küfürden ibaret olan sarhoş bir neslin ortaya çıkması kıyamet alametlerindendir.

[Ahmed bin Hanbel; Hâkim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 54]

 

“Şu 3 şeyle karşılaşılmadıkça ümmet güzel bir yol üzere olacaktır. İyilik kalkmadıkça, ahlaksız çocuklar çoğalmadıkça, aralarında Essekkarun ortaya çıkmadıkça.” Dediler ki; “Essekkarun nedir?”

Cevap verdiler: “Ahir zaman’da gelecek bir nesildir ki, aralarındaki selamları birbirlerine sövüp saymak olacaktır.”

[Kıyamet Alametleri, sayfa 141–142]

 

Kıyamet yaklaşınca ölçü ve tartılarda hile yapılır.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 139]

 

Kıyamet yaklaşınca o devrin en itibarlıları yaltaklık ve dalkavukluk yapanlardır.

[İmam Taberani; Deylemi; Son Zamanlarla İlgili Hadisler]

 

Söz taşıyanların, arkadan çekiştirenlerin, dedikodu yapanların ve alaycıların artması kıyamet alametlerindendir.

[Beyhaki; İbn-i Neccar; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 11]

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Ey iman edenler, bir kavim başka [bir kavimle] alay etmesin, belki kendilerinden daha hayırlıdırlar; kadınlarda kadınlarla [alay etmesin], belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın[arkasından çekiştirmesin.] sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? işte, bundan tiksindiniz. ALLAH’TAN korkup-sakının. Sadakallahül-Azıym.

[Hucurat suresi,11. ve 12.ayet]

 

Hz. Ali Kerremullahü Vechehü anlatıyor: ‘Resulallah Aleyhisselatu Vesselam [bir gün]: “Gençlerinizin haktan saptığı, kadınlarınızın azdığı zaman haliniz ne olur?” diye sormuştu.

[Kutub-i Sitte; Heysemi, Mecma’u’z-Zevaid]

--Gençlerin din ahlakından uzaklaşmaları ahir zaman özelliklerindendir. Fikir aşılamaya ve yönlendirmeye daha açık olan genç insanlar, kolaylıkla din ahlakına uygun olmayan akımlarının etkisine girebilmekte ve son derece yozlaşmış bir hayata yönelebilmektedir. Bunun temelinde gerçek din ahlakının insanlara gereği gibi öğretilmemesi vardır.

 

Fuhuş açık olmadan kıyamet kopmaz.

[Ramuz-el Ehadis, 91/7]

--Günümüzde eşcinsellik, fuhuş ticareti, evlilik dışı cinsellik, cinsel suçlar, tecavüz vakaları ve cinsel hastalıklar ahlaki çöküşün artan özelliklerindendir.

 

Erkekler kadınlara benzeyecek, kadınlar erkeklere benzeyecek.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 451]

 

Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla ilişkiye girdiklerinde kıyamet yaklaşmış olacaktır.

[Ramuz-el Ehadis,448/8; Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 480]

--Eşcinselliğin normal bir yaşam biçimi olarak kabul edilmesi ahir zaman alametlerindendir.

 

“Ey Malik oğlu Avf! Kıyamet öncesi altı [alamet] sayayım mı?” Dedim ki: “Onlar nelerdir ya Resulallah?” Resulullah da şöyle buyurdu: “Sizin aranızda kolera ve şarbon gibi ölümcül iki hastalık yaygınlaşacaktır.”

[Sahih-i Buhari]

 

Kıyametten evvel altı [şey] say: “Ölümüm, Beyt-i Makdis’in fethi, sonra koyunun kuası [göğüste beliren öldürücü sancı] gibi sayısız ölüm hadiseleri.”

[Kıyamet Alametleri, sayfa 123]

 

Ani ölümler de kıyamet alametlerindendir.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 147]

--Günümüzde ani ölümlere sebep olan hastalıkların sayısında artış vardır. Özellikle çeşitli beslenme ve yaşam şekli bozuklukları nedeniyle kalp krizi oranlarının yükselmesi.

 

Cinayetler artmadıkça kıyamet kopmaz.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 468]

 

Liderlerinizi öldürmedikçe, dünyanızda kötüleriniz varis olmadıkça kıyamet kopmaz.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 141]

 

Fitneler, korkulu durumlar ve cinayetlerin görülmesi kıyamet alametlerindendir.

[Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir zaman, sayfa 39]

 

Kan dökülmesi kıyamet alametlerindendir.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 142]

 

İnsanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar.

 [Kitabü’n-Nihaye, İbn-i Kesir]

--Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre dünya genelinde her 40 saniyede bir kişi intihar etmektedir.

Bismillahirrahmanirrahiym. Ve kendi nefislerinizi öldürmeyin. SadakallahülAzıym.

 [Nisa suresi 29.] ayetiyle intihar açıkça haram kılınmıştır.

 

Şu muhakkak ki, yakın gelecekte insanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya, hak ve hakikatten saptıracak şeyler, ayrılıklar ve anlaşmazlıklar ve birtakım insanlar olacaktır.

[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sayfa 376]

 

Kişi, kendi kardeşini öldürmedikçe kıyamet kopmaz.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 141]

 

Kalpler birbirinden nefret etmedikçe, fikirler ayrılmadıkça, öz kardeşler dinde ayrılığa düşmedikçe kıyamet kopmaz.

[Kıyamet Alametleri sayfa 142–143]

--Zaire’de Hutu ve Tutsi kabileleri arasında yaşanan iç savaş, 20.yüzyılda yaşanan iç savaşlara çok önemli bir örnektir.

 

Kıyametin yaklaşmasına doğru; okur-yazar çoğalır.

[Müslim; Ahmed bin Hanbel; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sayfa 98, Ramuz-el Ehadis]

—UNESCO’nun 2003 yılında yayınlanan raporuna göre, dünya nüfusunun %84’ü okur-yazar konumundadır.

 

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Zaman kısalacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak.

[Buhari, Fiten, sayfa 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313]

 

Bineğine binmiş olan kimse, Irak [IraQ] ile Mekke arasında yolu şaşırma kaygısından başka hiçbir korku taşımadan seyahat etmedikçe kıyamet kopmaz.

[Müntehab-ı Kenzu’l-Ummal,2/370–371]

 

Kıyametin yaklaşmasına doğru develere gerek kalmaz.

[Geleceğin Tarihi, sayfa 183]

 

Ey Enes! İnsanlar şehirleşecekler, o şehirlere ‘Basra ve Kusayre’ denilecek.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, İmam Şarani, sayfa 490]

 

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak.

[Buhari, Fiten sayfa 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned 2/313]

 

Binaların gökdelenler haline gelmesi kıyamet alametlerindendir.

[Kıyamet Alametleri, sayfa 146]

CNN Tower[kanada] 555 metre yüksekliğinde,

Oriental Pearl TV Tower[Çin] 467 metre yüksekliğinde.

Petronas Tower 1 ve 2 [Malezya] 449 metre yüksekliğindedir.

 

Çarşılar yakınlaşmadıkça, kıyamet kopmaz.

[Mecmeu’z-Zevaid, 7/327]

Günümüzde alışveriş imkânları geçmiştekine kıyas olmayacak kadar gelişmiştir.

 

Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça, kıyamet kopmaz.

[Ölüm-Kıyamet ve Diriliş, sayfa 471]

Kamçı bilindiği gibi, eski çağlarda özellikle at, deve gibi binek hayvanlarını sürerken yaygın olarak kullanılmış bir araçtır. Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin bu hadisinde benzetme yaptığı açıktır. Günümüzde kamçının şekline benzetebileceğimiz; antenleri ile dikkat çeken telsiz, cep telefonu ve benzeri iletişim araçları örnek verilebilir.

 

Her biri ALLAH’ın Resulü olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı gönderilmedikçe kıyamet kopmayacaktır.

[Tirmizi, Fiten sayfa 43; Ebu Davud, Melahim, sayfa 16]

 

Her birisi kendinin tek ilah olan ALLAH’dan Resul olarak gönderildiğini iddia eden 60 yalancının çıkması.

[Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sayfa 36]

--Uzmanlar sözde Mesih akımlarının 1970’li yıllarda ortaya çıkmaya başladığını, o tarihten bu yana da hızlı bir artış içinde olduklarını ifade etmektedir.

 

Kuran’ı reyi ile tefsir eden cehennemdeki yerine hazırlansın.

[Tirmizi, İbn Abbas; İhyau Ulumid-d'in, İmam Gazali]

 

Hz. Ali Kerremullahi Vechehü’nün rivayet ettiği hadiste, Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz:

“Beni hak peygamber olarak gönderen ALLAH’A yemin ederim ki, benim ümmetim bağlı oldukları asıl din ve cemaatten ayrılarak yetmiş iki fırkaya bölünecektir. Bunların hepsi sapık ve insanları cehenneme davet ile sapıtacaklardır. Bu zamana tesadüf ederseniz, ALLAH’ın kitabına sarılın. Zira sizden evvelkilerin haberi, sizden sonra geleceklerin haberi ve aranızda ne şekil hükmedeceğiniz orada mevcuttur. Kuran’a muhalefet eden zalimlerin belini, ALLAH kırar.[Kuran’ı bırakıp ta] ilmi başka taraflarda arayanları ALLAH sapıtır. Kuran ALLAH’ın sağlam ipi, açık nuru ve [insanlar için] yararlı olan şifasıdır. Kuran’a sarılanlar için koruyucu ve Kuran’a uyanlar için kurtarıcıdır. Şaşmaz ki düzeltilsin, eğrilmez ki doğrultulsun, incelikleri ve fevkaladelikleri tükenmez, tekrar tekrar okumak Kuran’ı eskitmez” buyurmuştur.

[ibn Mace; Tirmizi]

 

Faiz yiyene, yedirene, faiz senedi yazan, bu senede şahit olan, dövmeyi de yapan ve yaptırana, sadakayı geciktirene, hicretten sonra İslam camiasından çıkıp gidenlerin hepsine birden, kıyamet gününde Muhammed Aleyhisselatu Vesselam dilinden lanet edilmiştir.

[Ravi: Hz. İbn-i Mesud Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî]

 

“Ahir zaman geldiğinde, ümmetimin erkeklerine, peştamalla bile olsa hamama girmeleri haram olur.” dediler: “Ya Resulallah, bu nedendir?” buyurdu ki: “zira onlar çıplak insanların üzerine girerler veya onların üzerine çıplak insanlar girer. Haberiniz olsun, ALLAH bakana da kendisine baktırana da lanet etmiştir.”

[Ravi: Hz. Zahri Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî]

 

İlmin kaldırılması, cehlin artması, zinanın alenileşmesi, içkilerin meydan alması, erkeklerin gidip kadınların kalması, hatta 50 kadına bakan bir erkek kalıncaya kadar erkeklerin azalması, kıyamet alametlerindendir.

[Ravi: Hz. Enes Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî]

 

Benden sonra hamamlar olacak. bunlarda kadınlar için hayır yoktur, örtüsü ile girse bile.hiç bir kadın yoktur ki, evinden başka yerde başını açsın da, ALLAH arasındaki kerameti kaybolmasın.

[Ravi: Hz. Âişe Radıyallahu Anha, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî]

 

Hangi bir kadın ki, koku sürünüp dışarı çıkar ve kokusunu duyurmak için bir cemaatin[topluluğun] yanından geçerse, ona bakana da, kendisine de zani günahı[zina] yüklenir.

[Ravi: Hz. Ebu Musa Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî]

 

Esnemek şeytandandır. Biriniz esnemek isterse, elinden geldiği kadar tutsun. ”haa” derse, şeytan güler.

[Ravi: Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî]

 

Kuvvetli esnemek ve kuvvetli aksırmak şeytandandır.

[Ravi: Hz. Ümmü Seleme Radıyallahu Anha, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî]

 

Dünyanın hepsi ahiret günü ile yedi günden ibarettir. Bu ALLAH’ın şu sözünde açıktır. “ALLAH indinde bir gün, sizin saydığınız sene ile bin sene gibidir.”

[Ravi: Hz. Enes Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî]

 

Sizden birine, halktan korkması, işittiği veya gördüğü bir hakikati söylemeye mani olmasın.

[Ravi: Hz. Ebu Said Radıyallahu Anh, Ramuz El E-Hadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî]

 

Ebu Sadi Radıyallahu Anh anlatıyor: ‘Resulallah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki: “Ruhumu kudret elinde tutan ALLAH’a yemin olsun ki, vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiye kamçısının ucundaki meşin, ayakkabısının bağı konuşmadıkça, kendinden sonra ehlinin ne yaptığını dizi haber vermedikçe kıyamet kopmaz.”

[İmam Tirmizi//Kutub-i Sitte]

 

Bir diğer rivayette İbnu Mesud şöyle demiştir: “Resulallah Aleyhisselatu Vesselam vaaz etmek üzere aramızda doğruldu ve dedi ki: ‘Ey insanlar! Sizler [kıyamet günü] ALLAH’IN huzurunda yanına yalınayak, çıplak ve kabuklu olarak toplanacaksınız. [sonra şu ayeti okudu:] Bismillahirrahmanirrahiym. İlke, yaratışa nasıl başladı isek, üzerimizde hak bir vaat olarak yine onu iade edeceğiz. Sadakallahül-Azıym. [Enbiya Suresi, 104.ayet] Haberiniz olsun, o gün ümmetimden bazı kimseler getirilir ve sol tarafa alınırlar. Bunun üzerine ben:

—‘Ey Rabbim! Bunlar ashabımdır!’ derim. Bana:

—‘Sen bilmiyorsun, bunlar senden sonra neler yaptılar.’ denilir. Ben İsa Aleyhisselam’ın dediği gibi diyeceğim:

—Bismillahirrahmanirrahiym. Ben içlerinde bulunduğum müddetçe üzerlerinde bir kontrolcü idim. fakat ne zaman ki sen beni [içlerinden] aldın, üstlerinde gözetici sen oldun. [zaten] Sen [her zaman] her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer kendilerine azap edersen şüphe yok ki onlar Senin kullarındır. Eğer onları affedersen mutlak galip ve yegâne hüküm ve hikmet sahibi olan da hakikaten Sensin, Sen. Sadakallahül-Azıym.’ [Maide Suresi, 117–118. ayetler]

Resulallah Aleyhisselatu Vesselam devamla dedi ki:

“Bunun üzerine bana: ‘Onlar, sen aralarından ayrıldığın günden beri, dinden yüz çevirmeye hiç ara vermediler!’ denilecek”

Bir rivayette şu ziyade var: “Ben: ‘Rahmetten uzak olsunlar, rahmetten uzak olsunlar!’ derim.”

[imam Tirmizi//Kutub-i Sitte]

 

Ebu Said ve Ebu Hureyre Radıyallahu Anhüma anlatıyorlar:

“Resulallah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki: “Kıyamet günü kul [hesap vermek üzere huzur-u ilahiye] getirilir. ALLAH[c.c.];

‘Ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanlara bakmanı ve toprağı  ekmeyi emretmedim mi? Seni bunlara baş olmak, onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba, benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü?’ diye soracak. Kul da: ‘Hayır’ diyecek. ALLAH [c.c.]: ‘Öyleyse bugün ben de seni unutacağım, tıpkı senin [dünyada] beni unuttuğun gibi!’ buyuracak.”

[İmam Tirmizi//Kutub-i Sitte]

 


Bugün 1 ziyaretçi (5 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
en masum zamanlarımızda sirayet ettin değil mi kanımıza şeytan.. çocukluğumuzda; en büyük düşmanın olan sevgimizden korkundan..